Få et tilbud på administration af din andelsbolig- eller ejerlejlighedsforening.

Hovedkontor på Nørregade 7A, KBH og er en del af
advokatkontoret Claus Clausen
(tidligere Egemar & Clausen), CVR-nr. 44 61 84 19,
som i mere end 60 år har haft ejendomsadministration som speciale.

Vi er forsikret efter de regler, der gælder for advokater, hvilket giver bedre tryghed i forhold til mange andre administratorer.

Foreningsmedlemsskaber

Vi er medlem af FAE, Foreningen af Advokater med Ejendomsadministration. Ligeledes er vi medlem af Ejendomsforeningen Danmark og naturligvis af Danske Advokater.
Vi er forsikret efter de regler, der gælder for advokater, hvilket formentlig også giver en væsentlig bedre tryghed, end dækningen hos mange af de øvrige administratorer, der ikke er medlem af FAE.

Ny normalvedtægt for ejerlejlighedsforeninger

Ny normalvedtægt er i fortsættelse af den nye ejerlejlighedslov fra 2020. Den nye normalvedtægt for ejerforeninger trådte i kraft den 1. januar 2021.  Normalvedtægten gælder, hvis en ejerforening ikke har en særvedtægt. Desuden gælder normalvedtægten, hvis forhold ikke er udtømmende reguleret i en særvedtægt. Normalvedtægten gælder medmindre den er fraveget ved gyldig beslutning. Det må …

Elektroniske generalforsamlinger

DOMIBUS og Ejendom Danmark anbefaler, læs artikel her: https://ejd.dk/nyheder/hvordan-gennemfoeres-noedvendige-generalforsamlinger/ nedenstående vedtægtsændringer for at modernisere til 2020-niveau og for at sikre imod fremtidige udfordringer med Covid-19 eller andre udfordringer med at mødes fysisk. Stk. 1. Bestyrelsen kan beslutte, at der som supplement til fysisk fremmøde på generalforsamlingen gives adgang til, at medlemmerne kan deltage elektronisk i …

FASTFRYSNING AF ANDELSBOLIGFORENINGERS EJENDOMMES VÆRDI – Artikel fra Ejendom Danmark, Mette Haagensen.

Folketinget har førstebehandlet de tre lovforslag med indgreb mod kortsigtede opkøb af udlejningsejendomme (Blackstone-indgrebet), hvor der bl.a. ønskes indført en fastfrysning af værdien af andelsboligforeningers ejendomme for at undtage andelsboligforeningerne fra værdifald. Hvad betyder lovforslaget om fastfrysning af værdien for andelsboligforeningerne? Af Mette Haagensen 6. MAJ 2020 Både en valuarvurdering foretaget inden den 1. juli 2020 og …

Høring – lovforslag

Mulighed for virtuel deltagelse i generalforsamlinger.

Covid-19 betyder for tiden, at det ikke er lovligt at holde generalforsamlinger med fysisk fremmøde af alle andelshavere. Man kan derfor stille det spørgsmål: Hvad gør vi så? Udskyde generalforsamling En mulighed er naturligvis at udskyde generalforsamlingen. Reelt er der ingen anden mulighed, hvis man skal – og det skal man naturligvis – overholde forbud …

Hjælpepakker til erhvervslejere.

Opdateret 27/3-2020. SE https://www.beierholm.dk/nyheder-events/coronavirus/overblik-over-hjaelpepakker/ Vedtaget kompensationsordning vedr. faste udgifter, herunder lejeDer er torsdag den 19. marts 2020 blevet offentliggjort en ny aftale, indgået mellem Regeringen og Folketingets partier, vedrørende en økonomisk hjælpepakke til erhvervsdrivende. Hjælpepakken inkluderer bl.a. en midlertidig kompensationsordning i forhold til de erhvervsdrivendes dokumenterbare faste udgifter, herunder eksempelvis husleje, renteudgifter og kontraktforbundne udgifter …

Læs flere artikler