Få et tilbud på administration af din andelsbolig- eller ejerlejlighedsforening.

Hovedkontor på Nørregade 7A, KBH og er en del af
advokatkontoret Claus Clausen
(tidligere Egemar & Clausen), CVR-nr. 44 61 84 19,
som i mere end 60 år har haft ejendomsadministration som speciale.

Vi er forsikret efter de regler, der gælder for advokater, hvilket giver bedre tryghed i forhold til mange andre administratorer.

Foreningsmedlemsskaber

Vi er medlem af FAE, Foreningen af Advokater med Ejendomsadministration. Ligeledes er vi medlem af Ejendomsforeningen Danmark og naturligvis af Danske Advokater.
Vi er forsikret efter de regler, der gælder for advokater, hvilket formentlig også giver en væsentlig bedre tryghed, end dækningen hos mange af de øvrige administratorer, der ikke er medlem af FAE.

AirBnB – spørgsmål

Svar på henvendelse fra en ejer / andelshaver, hvor vedtægter kræver at bestyrelsen giver samtykke til udlejning. Med AirBnB forstår de fleste korttidsudlejninger.Det er vigtigt at AirBnB mest er kendt for korttidsudlejninger, men at der også kan være tale om langtidsaftaler via denne portal.Der findes en del andre portaler, som har det samme produkt som …

Væggelus

Læs denne artikel fra Politiken.

Fuldmagter

Det er ikke altid lige nemt at afgive en fuldmagt: Fuldmagt kan være meget præcis, f.eks. at hvis det og det sker på det og det tidspunkt, så skal enten A, hvis han er i live og ellers B, hvis han er i live have fuldmagt til at gøre dette eller hint på mine vegne …

Forslag om ny normalvedtægt for ejerforeninger

Forfølgelse, chikane, stalking m.m.

Rykkergebyrer

Hvis du bliver forsinket med at betale til tiden, vil vi få ekstra arbejde i den anledning. Vi skal under alle omstændigheder sende dig en rykker, og det er en e-mail eller et brev, og der er arbejde og tidsforbrug forbundet hermed. Det kan også være, at vi skal bruge tid på en telefonsamtale med …

Læs flere artikler