Tilbud

Hvis De ønsker et tilbud på administration af Deres andelsbolig- eller ejerlejlighedsforening, bedes De sende mig en e-mail, cc@33177450.dk  eller ringe til mig 33.17.74.50. Oplys antallet af lejligheder. Tilbuddet, som jeg vil sende Dem, vil være et standardtilbud, som naturligvis senere kan justeres efter de ønsker, som foreningen måtte have. Se vores prisliste for andelsboligforeninger og prisliste for ejerforeninger.

 

Med venlig hilsen

CLAUS CLAUSEN