Ventelisten er reelt to lister:

1) En anciennitetsliste, hvor alle medlemsansøgere har et nummer.

2) En ønskeprotokol, hvor medlemsansøgere kan ønske en lejlighed, når behov herfor opstår.

Anciennitetslisten administreres af administrator, og det koster et gebyr for optagelse på kr. 250 og herefter pr. år kr. 125 at stå på listen. Man kommer på anciennitetslisten ved at ansøge bestyrelsen herom. Husk at man skal anbefales af to nuværende andelshavere.

Man kan selvsagt ikke ønske en bestemt lejlighed, men hvis man vil vide mere om hver enkelt lejligheds beliggenhed, boligafgift og pris, så kan man se nærmere i dette regneark.

Ønskeprotokollen administreres af bestyrelsen sammen med administrator.