Udbedring af fuger, Ovenlysvinduer, Adgang til miljøskab og KBH Ejendomsservice kontrakt

Kære beboere,

Arbejdet med hensyn til omfugning er nu færdiggjort. Det blev vurderet, at der ikke var grund til at omfuge hele nedre del mod Kærholmen, da 85% mod Langdraget var i orden. Derfor er fugerne gennemgået igen og de områder, som havde brug for omfugning er blevet omfuget. Næste og sidste gennemgang er det såkaldte 5 års gennemgang, som foreningen selv skal sørge for at indkalde Compara (byggerådgiver) til.

De ovenlysvinduer, som blev installeret ved udskiftning af taget, er fjernbetjente. I øjeblikket er det kun i opgang 25, at vinduet er tilsluttet. fjernbetjeningen er fastgjort på repos mellem 2. og 3. sal. Der arbejdes fortsat på at få tilsluttet ovenlysvinduer i de andre opgange. Der har været elektriker forbi og har klargjort alt. Dog kunne de ikke lokalisere kablerne i de resterende opgange. Det har entreprenør nu været forbi og gjort i opgange 29 og 31. Kablet blev ikke fundet i opgang 27, da loftslem var låst, den dag entreprenør kom forbi. Da dette var en ekstra service, så står vi nu selv for at skulle lokalisere kablet i opgang 27, hvis vi vil have ovenlysvinduet tilsluttet. 

Bestyrelsen har fået opsat en nøgleboks ved skraldeområdet mellem nr. 25 og 27. Denne indeholder nøglen til miljøskabet, så alle beboere selv kan lægge miljøfarligt affald ind i skabet. Koden til nøgleboksen er 2531.

Der blev til sidste Generalforsamling efterspurgt om indholdet af vores aftale med KBH Ejendomsservice. Vedhæftet finder I kontrakten, som er indgået med dem. Bemærk dog, at vi ikke har indgået en aftale om fast abonnement pr. år for glatførebekæmpelse. Vi har valgt at betale pr. gang KBH Ejendomsservice kommer ud for at foretage rydning og saltning.

Mvh

Bestyrelsen, Langdraget 25-31