Til salg: Frederiksvej 66, 1.th. – Åbent hus den 12. december 2021, kl. 13-14. J.nr. 53-13-3.

Følgende medlemsnumre har budt. En enkelt har angivet, at pågældende køber til sammenlægning, men pågældendes adresse synes ikke at give grundlag for at fastslå, at denne oplysning har været korrekt oplyst. Interne har fortrinsret forud for eksterne. Laveste nummer er 1561, som er en intern. 1561 er derfor umiddelbart min konklusion til at være den fortrinsberettigede til at købe lejligheden. Alle, der har budt på lejligheden. har modtaget besked om nærværende opdatering, og medmindre jeg modtager indsigelser omgående, vil aftale om salg blive udarbejdet til medlem nummer 1561. Pågældendes lejlighed kommer så til salg næste år.

2329
2328
2372
2132
2375
2065
2205
2373
2196
1561
2368