Til salg: Frederiksvej 64, st.th. – Åbent hus den 20. januar 2022, kl. 18-19. J.nr. 53-2-4.

BEMÆRK: Der er kun adgang for personer, der er skrevet op før 31. august 2016, dvs. alle med et nummer lavere end 2200. 
Eneste bydende på lejligheden var person med anciennitetsnummer 2196.