Salgsprocedure Saga G

Opdateret november 2018.

1. Få lejligheden vurderet.

Det første du skal gøre, hvis du skal sælge din lejlighed, er at du skal kontakte de af bestyrelsen udpegede vurderingsmænd. Der skal foretages vurdering af elinstallationer og vvs-installationer. El-installationer skal kontrolleres af Ny- El – tlf. nr. 26228516. VVS-tjek skal foretages af Dan Rasmussen – tlf. nr. 36723000. For så vidt angår generelle forbedringer og eventuelle mangler skal disse synes og vurderes af Lejlighedsvurdering.dk v/ Vidar Illum, Helmsvej 13, 2880 Bagsværd, tlf. 44 98 10 24. Løsøre, du ønsker at sælge, behøver du ikke at få vurderet, jf. nedenfor.

2. Udfyld og indsend salgsblanket.

Bestil salgsblanketten hos administrator, administrator@sagag.info. Send salgsblanketten i underskrevet stand til administrator.

3. Fremvis lejligheden den dag, du har angivet i salgsblanketten og som er annonceret på sagag.info/koebsalg-saga/.

Senest 5 hverdage efter fremvisningen, skal dem fra ventelisten meddele til administrator, hvis de er interesserede i din lejlighed.

Den fra ventelisten med bedst anciennitet får fremsendt aftale til underskrift. Overholdes frist ikke, sendes aftale til den med næstbedst anciennitet og så fremdeles, indtil det lykkes at få en underskrift rettidigt fra en interesseret. Du skal herefter også underskrive overdragelsesaftalen. For at gøre processen med at få en aftale underskrevet så hurtig som muligt, underskrives denne af køber uden medfølgende løsøre. Køber og sælger kan efterfølgende selv indgå aftale om at løsøre skal medfølge.

Overtagelsesdagen udskydes med 2 uger, hvis der, når aftale er klar til underskrift for køber, er mindre end 14 dage til tidligste overtagelsesdag (den 1. eller den 15. i en måned).