Hvor lang tid kan der gå med at få solgt min lejlighed?

Senest 5 hverdage efter, du har holdt åbent hus for alle interesserede fra ventelisterne, skal interesserede meddele deres interesse til administrator.

 

Den fra ventelisten med bedst anciennitet får fremsendt aftale til underskrift. Overholdes frist på 3 hverdage til at underskrive ikke, sendes aftale til den med næstbedst anciennitet og så fremdeles, indtil det lykkes at få en underskrift rettidigt fra en interesseret.

 

Du skal herefter også underskrive overdragelsesaftalen.

 

For at gøre processen med at få en aftale underskrevet så hurtig som muligt, underskrives denne af køber uden medfølgende løsøre. Køber og sælger kan efterfølgende selv indgå aftale om at løsøre skal medfølge.

 

Overtagelsesdagen udskydes med 2 uger, hvis der, når aftale er klar til underskrift for køber, er mindre end 14 dage til tidligste overtagelsesdag (den 1. eller den 15. i en måned).

 

Teoretisk kan alle, der har meldt interesse fortryde eller få afslag i deres bank. Hver køber, der skal laves ny aftale til, forsinker endelig aftale med ca. 1 uge (ved ferie og sygdom kan forsinkelsen være længere).

 

Hvis du vil være på den mest sikre side, skal du planlægge at holde åbent hus 12 uger før overtagelsesdagen.

 

I over halvdelen af alle sager gennemføres salg som planlagt til den person fra ventelisten med bedste placering.