Salg af Langelandsvej 18, 4. th. – 62 kvm. – j.nr. 52-68 overtagelse 1. juni 2022

Prisen for andelen med brugsretten til lejligheden =  kr. 17.410,22 x 77 = kr. 1.340.586,94.
Boligafgift andrager 2.595,71 + varme ca. 600.
Resultatet af bydende er:
2135
2333
2205
2281
2237
2237
2303
0001-SAMMENLÆGNING – 2082
Fortrinsret har andelshaver, der har budt på lejligheden og anmodet om sammenlægning (der er også fortrinsret alene i h.t. anciennitetsnummer). Aftale vil snarest muligt blive udarbejdet og lagt til underskrift. Hvis fortrinsberettiget fortryder eller ikke underskriver rettidigt, vil den næstbedste blive kontaktet for underskrift af aftale.