Salg af Langelandsvej 14, 1.tv. – 124 kvm. – j.nr. 52-41 overtagelse 1. august 2022.

Prisen for andelen med brugsretten til lejligheden =  kr. 34.820,44 x 77 = kr. 2.681.173,88. Til beløbet skal lægges forbedringer i h.t. vurderingsrapport kr. 185.087.

Frist for at meddele købstilbud var 5 hverdage efter besigtigelse. Ved en fejl har fristen tidligere været oplyst til den 13. maj 2022 kl. 14.00, men det var Store Bededag. Fristen udløb derfor den 16. maj. kl. 14.
Interesserede i at købe lejligheden var følgende anciennitetsnumre:
1399
2087
2042
2125
2135
2132
2002
2065
2072
2125
1866
2075
2368
2191

Fortrinsret har andelshavere med laveste anciennitetsnummer. Laveste nummer er 1399, som er andelshaver, og lejligheden vil først blive tilbudt person med dette nummer, herefter andelshaver med nummer 1866 og så fremdeles.