Salg af Jydeholmen 21, 3.tv. 124 kvm. – j.nr. 54-7 – overtagelse 15. juli 2022

Bydende anciennitetsnumre:

1602
2075
2311
2312
1602 + 2075 har meldt fra. Der udarbejdes nu aftale til 2311 og 2312 der har angivet ønske om at købe sammen.
Prisen for andelen med brugsretten til lejligheden er kr. 2.403.298,00 + forbedringer kr. 184.054,00
Boligafgift andrager 6.361,46 + varme 1.310,00 + Altantillæg kr. 400,00 + YouSee kr. 314,20 (kan afmeldes).

Der vil være besigtigelse for indbudte den 15. maj 2022 kl. 13-14. Efter  besigtigelse er der 5 hverdage til at meddele, hvis man ønsker at købe.

Ventelistenummer kan du finde link til her: https://www.domibus.dk/venteliste/ koden er 55domibus
Med venlig hilsen
CLAUS CLAUSEN, adv. (L)
Frederiksholms Kanal 20
1220 København K
Cvr.nr. 44 61 84 19

Telefon 33 17 74 50 – Direkte
Telefon 33 32 83 66 – (kl. 10-12)
E-mail cc@domibus.dk