Salg af Jydeholmen 21, 2.tv.., j.nr. 54-5-3.

Bydende var følgende eksterne:

2237
2303
2357
Der laves nu aftale til nr. 2237
Ovenstående lejlighed er til salg. Alle vilkår fremgår af overdragelsesaftale, nøgletalsskema og vurderingsrapport. Overtagelsesdag kan blive udskudt, hvis aftale ikke kan udarbejdes mindst 1 måned før overtagelsesdagen.
Der vil være besigtigelse den 5. juni 2022 kl. 13-14.
Hvis man ønsker at købe lejligheden, skal denne blanket om køb af lejlighed udfyldes. Frist for at melde interesse for at købe er 5 hverdage efter besigtigelse kl. 14.
Ventelistenummer kan du finde link til her: https://www.domibus.dk/venteliste/ koden er 55domibus