Salg af Frederiksvej 66, 4. th., j.nr. 53-19-4.

————
Rettidigt bydende var:
Nabo til sammenlægning
3 interne:
2075
2135
2191
og 2 eksterne:
2368
2364
Lejlighed tilbydes nu købt af nabo til sammenlægning.
————-
Ovenstående lejlighed er til salg. Alle vilkår fremgår af overdragelsesaftale, nøgletalsskema og vurderingsrapport. Overtagelsesdag kan blive udskudt, hvis aftale ikke kan udarbejdes mindst 1 måned før overtagelsesdagen.
Der vil være besigtigelse den 29. maj 2022 kl. 13-14.
Hvis man ønsker at købe lejligheden, skal denne blanket om køb af lejlighed udfyldes. Frist for at melde interesse for at købe er 5 hverdage efter besigtigelse kl. 14.
Ventelistenummer kan du finde link til her: https://www.domibus.dk/venteliste/ koden er 55domibus
Med venlig hilsen
CLAUS CLAUSEN, adv. (L)
Frederiksholms Kanal 20
1220 København K
Cvr.nr. 44 61 84 19

Telefon 33 17 74 50 – Direkte
Telefon 33 32 83 66 – (kl. 10-12)
E-mail cc@domibus.dk