Få et tilbud på administration af din andelsbolig- eller ejerlejlighedsforening.

Hovedkontor på Nørregade 7A, KBH og er en del af
advokatkontoret Claus Clausen
(tidligere Egemar & Clausen), CVR-nr. 44 61 84 19,
som i mere end 60 år har haft ejendomsadministration som speciale.

Vi er forsikret efter de regler, der gælder for advokater, hvilket giver bedre tryghed i forhold til mange andre administratorer.

Foreningsmedlemsskaber

Vi er medlem af FAE, Foreningen af Advokater med Ejendomsadministration. Ligeledes er vi medlem af Ejendomsforeningen Danmark og naturligvis af Danske Advokater.
Vi er forsikret efter de regler, der gælder for advokater, hvilket formentlig også giver en væsentlig bedre tryghed, end dækningen hos mange af de øvrige administratorer, der ikke er medlem af FAE.

Skal din andelsbolig kunne omdannes til en ejerlejlighed?

Udvalg skal undersøge om andelsboliger kan omdannes til ejerboliger Regeringen nedsætter nu et udvalg, der skal undersøge fordele og ulemper ved at give de 150.000 danskere, der i dag har en andelslejlighed, mulighed for at omdanne den til ejerlejlighed. Erhvervs og vækstminister Troels Lund Poulsen (V) vil nu undersøge fordele og ulemper ved at give …

Ny lov om andelsboligforeninger

Til orientering kan det oplyses, at Lovforslaget om andelsboligforeninger er nu fremsat og skal 1. behandles den 15. marts. Du kan se lovforslaget samt tidsplanen her –  og I kan få høringssvar samt  ministeriets kommentarer frem her .

Bestyrelsesmedlemmers ansvar. Som bestyrelsesmedlem har man et ansvar for fejl og mangler i bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsesmedlemmer hæfter personligt og med hele deres formue for bestyrelsens beslutninger. Uvidenhed om regler fritager ikke for ansvar. Bestyrelser kan få ansvar for fejlskøn, beslutninger truffet på et utilstrækkeligt grundlag, inhabilitet eller uvidenhed. Manglende habilitet kan også medføre mulighed for ansvar. …

Møl

Møl i tøj Hvis du har fået møl i dit tøj, kan du prøve følgende: Tøm skabe og skuffer for tøj. Støvsug skabet grundigt. Larverne kan have gemt sig i sprækker i skabet, i skuffer, ved lister i loftet samt i æsker og poser du evt. bruger til opbevaring. Sprøjt med insektmiddel. Køb et middel til krybende og …

Arbejdsskade – sikringspligt – boligforening   Indhold Dette dokument indeholder en vejledning til at afgøre om medlemmer af en forening er omfattet af arbejdsskadesikringsloven, og om en forening i så fald har en pligt til at tegne arbejdsskadeforsikring.   Der vil altid være tale om en konkret afgørelse i det enkelte tilfælde, da der er …

Fremtidsfuldmagter

Den 1. september 2017 trådte loven om fremtidsfuldmagter i kraft. Den betyder, at man som borger nu får mulighed for selv at udpege en person til engang i fremtiden at tage over, hvis man på et tidspunkt mister evnen til selv at tage sig af sine personlige og økonomiske forhold. Sådan opretter du en fremtidsfuldmagt …

Læs flere artikler