Interesseret i at købe – hvad gør jeg?

Det er vigtigt, at du som mulig køber har pengene klar. De færreste har nok købesummen kontant, og for dem er det vigtigt, at de inden besigtigelsen har været i banken og fået løfte herfra om, at banken er klar i løbet af få dage med en garanti på betaling af købesummen.

Hvis man er på  foreningens interne eller eksterne venteliste, skal man senest 5 hverdage efter besigtigelsen sende tilbud til administrator, om at man gerne vil købe lejligheden, såfremt man har bedst anciennitet .

Tilbud skal sendes ved at udfylde tilbudsblanket. Der er link til tilbudsblanket i hver annonce. Tilbudsblanketten er tilgængelig i 5 hverdage efter besigtigelse.

Er du den med bedst placering på ventelisterne, vil administrator fremsende overdragelsesaftale til din underskrift. Overdragelsesaftalen skal underskrives og returneres til administrator inden 3 hverdage. Såfremt du ønsker at en advokat skal gennemgå foreningens dokumenter, er det derfor en god ide allerede at sætte dette i værk, inden du byder på andelen.

Hvis du ikke er på en af foreningens ventelister, må du gerne indsende tilbudsblanket. Der er dog sælger, der beslutter, om hun vil sælge til dig. Sælger kan først indgå aftale med dig, når alle på ventelisterne, der har indsendt tilbudsblanket, har haft mulighed for at underskrive overdragelsesaftale. I visse tilfælde kan der godt gå en del uger, inden alle, der har indsendt, er blev spurgt. Sælger må godt sælge billigere end annonceret. Sælger må dog ikke sætte prisen ned med mere end 15 % uden at alle på ventelisterne på ny skal have tilbud om at købe. Sælger må ikke sælge dyrere end det maksimalt tilladte, hvilket som regle er den annoncerede pris, medmindre andet fremgår af annoncen.