Nyt om lapning af huller på vejen

På mandag d. 20. april vil NCC komme og lappe hullerne på vejen. De har i dag været forbi og sætte "Parkering forbudt" skilte op. Alle bedes derfor finde et andet sted at parkere inden mandag morgen. Ellers bliver bilen fjernet for egen regning.
Mvh
Bestyrelsen