Nyt fra bestyrelsen – November 2019

Kære beboere,

Her følger nyt fra bestyrelsen. Vi vil løbende sende nyt, når vi har afholdt bestyrelsesmøde og der er relevant information at dele med foreningen. Vi vil ligeledes lægge det op på foreningens Facebook side.


Sagen om lejligheden 27, 3. sal

Bestyrelsen har fået flere spørgsmål til status for frigivelse af de deponerede midler og lovliggørelse af den spærrede flugtvej. Derfor får I en overordnet status, som ligeledes har været postet på vores Facebook side d. 15/10/19.

Vi har modtaget et nyt udspil fra ejeren af 27, 3. sals advokat og meldt tilbage på det. Fra foreningens perspektiv er der lyspunkter, men også fortsat betydelige knaster i det nye udspil. Hovedtrækkene fremgår herunder:

På den positive side, så vedkender ejeren af 27, 3. sal nu, at:

 • Overtagelsesdatoen for det tilkøbte areal skal være på det tidspunkt, hvor vedkommende reelt rådede over det og begyndte byggeriet (1. juli 2007).
 • De renter, der er påløbet de deponerede midler tilfalder foreningen

På den negative side, så nægter ejeren af 27, 3. sal, at:

 • Vedkommende skylder foreningen fællesudgifter m.v. svarende til det opjusterede fordelingstal/det tilkøbte areal bagud i tid
 • Fremlægge dokumentation for:
  • opmålingen af lejligheden (der mangler stadig tinglysning)
  • ændringer af foreningens fællesinstallationer ifm. byggeriet
  • kommunikation med kommunen om lovliggørelse

Hertil kommer, at ejeren af 27, 3. sal og dennes advokat i udspillet:

 • Bringer udgifter til bl.a. sprinkleranlæg i spil og truer med at kræve disse udgifter dækket af foreningen
 • Truer bestyrelsen med retslige skridt ift. opdateringerne om sagerne her i Facebookgruppen

 

Samlet set betyder det, at de deponerede midler endnu ikke er frigivet og at vi derfor ikke kan bruge dem til byggelånet (der er i proces).

Vi afventer nu nyt udspil fra ejeren af 27, 3. sal og dennes advokat. Vi har intet nyt hørt siden starten af oktober.


Ny ejendomsservice

Som I måske har bemærket, så er vores nye ejendomsservice, KBH Ejendomsservice A/S, startet. I kan fra deres opslag over gangenes opslagstavler se, hvordan man kan komme i kontakt med dem. Hvis I har nogen spørgsmål, så kan I også kontakte bestyrelsen først. Kort beskrevet dækker deres sevice flg.:

 • Trappevask hver 2. uge
 • Rengøring af vaskeri hver 2. uge
 • Tilsyn med varmecentral
 • Glatførelsesbekæmpelse
 • Fortov fejes og evt. ukrudt fjernes hver 2. uge
 • Kældergange fejes 2 gange årligt (april/oktober)
 • Vinduer på hovedtrapper poleres ind- og udvendigt 2. gange årligt
 • Tilsyn med ejendommens tilstand
 • Beboerkontakt hverdage mellem 07.00-16.00 ved praktiske spørgsmål mm.

Vi i bestyrelsen ser frem til et godt samarbejde med KBH Ejendomsservice. Vi forventer en forbedret og professionel service til en langt bedre pris end hidtil. Foreningen kan samtidig se frem til en årlig besparelse på mellem 35.000-44.000,- årligt!

Hvis I oplever forhold, som I ikke er tilfredse med, så hører bestyrelsen gerne om det.

Hvis I oplever problemer med vaskemaskinerne, så bedes I kontakte bestyrelsesmedlem Britta Højen, da vi fortsat selv har den direkte kontakt til dette.

Fællesopsparing

Flere har spurgt om muligheden for nedsættelse af foreningens fællesopsparing set i lyset af, at de større renoveringer nu er foretaget og for at afhjælpe den forhøjede udgift for dem, som kommer til at indgå i et nyt fælleslån. Vores fællesopsparing er på 50.000,- årligt fordelt pr. ejendom ud fra fordelingstallet.

Bestyrelsen finder det ikke pt. forsvarligt at nedsætte fællesopsparingen. Dette skyldes først og fremmest, at de deponerede midler ifm. salg af loftsrum endnu ikke er frigivet. Hertil har foreningen også omkostninger til advokat i sagen mod ejeren af Langdraget 27, 3. sal for at få orden i de forskellige byggesager.

Bestyrelsen kan kun beklage, at det forholder sig således og vi håber, ligesom resten af jer, at der snart kommer orden i sagerne med ejeren af Langdraget 27, 3. sal, da det jo vil være til gavn for foreningens økonomi.


Udbedring af fuger

Det har desværre ikke været muligt at få udbedret fugerne i indeværende år. Det havde vi gerne set været sket, men vi ønsker heller ikke, at det bliver gjort i vintersæsonen pga. risikoen for yderligere frostskader. Derfor er det blevet aftalt med vores byggerådgiver og entreprenør, at fugerne bliver udbedret i løbet af maj-juni 2020. Dette arbejde er dækket af budgettet og der er dermed ikke yderligere omkostninger forbundet med det.

Udlejning af fællesrum

Der er fundet to nye lejere til de to fællesrum, som foreningen valgte at udleje. Det drejer sig om skuret foran haven ved nr. 31 og kælderrummet i opgang 27. Bestyrelsen er i gang med at få udarbejdet kontrakter, før de stilles til rådighed for de nye lejere.

Ny formand

Vores nuværende formand Anders har solgt sin lejlighed og flytter dermed d. 1/12-19. Bestyrelsen har valgt ny formand som bliver Nitin Ruparelia.

Generalforsamling 2020

Bestyrelsen vil gerne afholde Generalforsamling i april 2020. Vi arbejder på at få fastlagt en dato snarest.


Mvh

Bestyrelsen for Langdraget 25-31