Lyneborg nyt nr. 1

LYNEBORG NYT

Maj 2019                                                                                              Nyhedsbrev nr. 1

Nyhedsbreve

Kære alle i Lyneborg.

Dette er det første i en række af nyhedsbreve, som vi i bestyrelsen planlægger at sende til jer for at informere om, hvad der sker i ejendommen og hvad vi arbejder med i bestyrelsen.

Hvis I ikke ønsker at modtage nyhedsbrevene fra os, skal vi venligst bede jer informere administrator herom, så de kan slette jer af mailing listen.

Efter generalforsamlingen

Bestyrelsen har nu haft sit første møde efter generalforsamlingen. Vi har drøftet vores indtryk af især debatten om gårdprojektet. Projektet blev som bekendt nedstemt med et lille flertal, men vi har efterfølgende modtaget flere tilkendegivelser af, at man egentlig syntes om projektet, men alligevel stemte imod det, bl.a. fordi man syntes at tidshorisonten fra det øjeblik man modtog materialet til, at man skulle stemme om det, var for kort.

Bestyrelsen vil derfor gerne indbyde jer et dialogmøde for at drøfte projektet igen og dermed at give jer lejlighed til at stille uddybende spørgsmål. Vi planlægger at afholde et sådant møde først i september. Nærmere følger senere.

Så skal der males opgange!

Vi sparer penge ved at male at alle de tre planlagte opgange på en gang. Så vi starter med Solvænget 5 den 27. maj. Den 17. juni starter arbejdet i Strandvejen 20 A og som den sidste males Strandvejen 20 C med start den 1. juli.

Penge sparet på forsikring

Administrator har indhentet tilbud fra en række forsikringsselskaber for om muligt at spare på ejendommens forsikringer. Det er lykkedes at finde et selskab, som med den samme dækning som den nuværende, er ca. 100.000 kr. billigere om året.

Billigere varmestyringssystem

Der er nu bestilt et nyt varmestyringssystem til vores anlæg. Også her var der penge at spare. Det var 6000 kr. billigere end budgetteret.

Næste bestyrelsesmøde

Tirsdag den 18. juni 2019

Med venlig hilsen

Bestyrelsen