DOMIBUS > Saga-salg > Leifsgade 6, 2. th. – 94 kvm – j.nr. 490-297 – åbent hus den 6. juni 2019 kl. 17-18

Leifsgade 6, 2. th. – 94 kvm – j.nr. 490-297 – åbent hus den 6. juni 2019 kl. 17-18

 
Ovennævnte lejlighed er til salg. Ved åbent hus er der kun adgang for besigtigelse, hvis man har et eksternt eller internt ventelistenummer. 
 
Hvis du efter besigtigelsen, vil afgive tilbud om at købe lejligheden, skal du udfylde en  BLANKET, som du kommer til via dette LINK  
 
Fristen for at afgive tilbud udløber på den 5. hverdag efter besigtigelsen kl. 17.
 
Oplysninger om lejligheden:
 
Kvm. 94
Boligafgift pr. måned 2019 5.554
A/c-varme pr. måned p.t. 900
Moderniseringstillæg pr. måned 2019 0
I alt pr. måned i 2019 6.454
   
Købesum 987.000
Forbedringer vurderingsrap. 0
Forbedringer -mulige 0
Løsøre, særligt tilpasset 0
Løsøre, hvis køber ønsker det 0
Mangler, der medfører fradrag 0
Mangler, der kan være udbedret 0
Omkostninger 5.150
Max-pris 992.150
   
Overtagelsesdag: 15. juli 2019
 
 
Det er andelsboligforeningen, der er sælger. Der udarbejdes sædvanlig vurderingsrapport, el- og vvs-syn, og mangler udbedres af foreningen.
 
 
 
 
Overdragelsesaftale-1

El-attest-297-Leifsgade-6-2-th