Salg af Langelandsvej 10B, 3. th. – j.nr. 52-26-4

Muligheden for at meddele interesse er lukket. Nabolejlighed (overbo) har meldt interesse i at købe med henblik på sammenlægning og pågældende har fortrinsret. Følgende interne de (første 7 numre) og følgende eksterne (de sidste 4 numre) har også meldt interesse (nr. 2368 2 gange)

2175
2042
2163
2191
2125
2163
2075
2362
2368
2375
2368