Forening: Køb/salg

Lejligheder til salg:

Alle lejligheder skal først tilbydes andelshavere til sammenlægning og personer på foreningens ventelister. Tilbudspligten opfyldes ved, at der afholdes “Åbent hus”. Alle kan besigtige lejlighederne, når der er “åbent hus”.

Hvordan byder du på en lejlighed? I hver annonce er der link til en tilbudsblanket, der skal udfyldes.

Administrator giver hurtigst muligt besked til sælger, hvis der har meldt sig interesserede som er enten nabo, der ønsker sammenlægning eller er fra intern- eller ekstern venteliste.  I så fald udarbejdes aftale til den bedst placerede med en kort frist til at underskrive på de udbudte vilkår. Overholdes fristen ikke, sendes aftale til ventelistepersonen med næstbedst anciennitet og så fremdeles, indtil der enten er fundet en køber, der har underskrevet, eller der ikke er flere interesserede, der rettidigt har meldt interesse/underskrevet. Når ovenstående procedure er overstået, sendes besked til sælger om resultatet.

Er der ikke fundet en køber, som enten er nabo eller fra foreningens ventelister, er det herefter sælger, der bestemmer, hvem salg skal ske til.

Hvis der ikke i forbindelse med åbent hus findes en køber, vil kontaktdata til sælger blive offentliggjort, hvis sælger ønsker det, således at interesserede, der ikke deltog i åbent hus, kan kontakte sælger for aftale om besigtigelse. Hvis du ikke er på foreningens ventelister, skal du med andre ord holde øje med netsiden, hvor kontaktdata vil blive offentliggjort, hvis der ikke findes en køber via ventelisterne OG sælger ønsker kontaktdata på nettet.

Sættes prisen væsentligt ned, skal der afholdes nyt åbent hus og gives ny frist til dem på ventelisten.

Klik her for yderligere information, hvis du skal sælge din lejlighed.

Klik her for yderligere information, hvis du skal købe en lejlighed.

Spørgsmål om lejlighedernes indretning m.m. kan vi desværre ikke besvare. Mød op til åbent hus og få syn for sagn. Du kan i  se, hvilke lejligheder, der har altan.