Gunløgsgade 39, st. th. – åbent hus 28. november 2021 kl. 13-14

Ovennævnte lejlighed er til salg. Ved åbent hus er der kun adgang for besigtigelse, hvis man har et eksternt eller internt ventelistenummer eller hvis man er nabo og køber til sammenlægning. 
Hvis du efter besigtigelsen vil afgive tilbud om at købe lejligheden, skal du udfylde denne BLANKET
Salgsvilkår fremgår af aftale og oplysningskema. Vurderingsrapport, el- og vvs-attest foreligger endnu ikke, men alle mangler vil blive udbedret af foreningen.