DOMIBUS > Saga-salg > Gunløgsgade 31, 4. th. – 60 kvm – j.nr. 490-201 – åbent hus fredag den 4. oktober kl. 14.

Gunløgsgade 31, 4. th. – 60 kvm – j.nr. 490-201 – åbent hus fredag den 4. oktober kl. 14.

Ovennævnte lejlighed er til salg med overtagelse 1. november 2019. Ved åbent hus er der kun adgang for besigtigelse, hvis man har et ventelistenummer.

Hvis du efter besigtigelsen, vil afgive tilbud om at købe lejligheden, skal du udfylde denne tilbudsblanket (klik her).


Hvis du har spørgsmål, som du ikke får svar på ved besigtigelsen, skal du stille disse spørgsmål i tilbudsblanketten.


Fristen for at afgive tilbud udløber på den 5. hverdag efter besigtigelsen kl. 15.

Med hensyn til pris henvises til oplysningsskema og vurderingsrapport.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ, AT DER ER INDFØRT EN NY REGEL, OG AT DU MISTER DIT VENTELISTENUMMER, HVIS DU ER PÅ DEN EKSTERNE VENTELISTE OG MELDER INTERESSE FOR EN LEJLIGHED OG ALLIGEVEL IKKE ØNSKER AT KØBE DENNE. DU FÅR GRATIS ET NYT NUMMER, MEN DU KOMMER BAGEST I KØEN.