Gunløgsgade 29, 4. th. – åbent hus 17. oktober 2021 kl. 13-14

Ovennævnte lejlighed er til salg. Ved åbent hus er der kun adgang for besigtigelse, hvis man har et eksternt eller internt ventelistenummer.
Hvis du efter besigtigelsen, vil afgive tilbud om at købe lejligheden, skal du udfylde denne BLANKET.
Salgsvilkår fremgår af aftale og oplysningskema i sammenhæng med el- og vvs-attest.