DOMIBUS > Saga-salg > Gunløgsgade 27, 3. th. – 60 kvm – j.nr. 490-177 – åbent hus den 1. september 2019, kl. 13-14.

Gunløgsgade 27, 3. th. – 60 kvm – j.nr. 490-177 – åbent hus den 1. september 2019, kl. 13-14.

De bydende var:
490-1000-38
490-1003-25
490-1003-94
490-1004-76
490-1004-83
490-1005-4
490-1006-15
490-1006-21
490-1006-39
490-1006-45
490-1006-85
490-1007-69
490-1007-80
490-1008-22
Ovennævnte lejlighed er til salg. Ved åbent hus er der kun adgang for besigtigelse, hvis man har et eksternt eller internt ventelistenummer.
Hvis du efter besigtigelsen, vil afgive tilbud om at købe lejligheden, skal du udfylde en  BLANKET, som du kommer til via dette LINK.
Fristen for at afgive tilbud udløber på den 5. hverdag efter besigtigelsen kl. 14.
Oplysninger om lejligheden:
Kvm. 60
Boligafgift pr. måned 2019 3.545
A/c-varme pr. måned p.t. 500
Moderniseringstillæg pr. måned 2019 508
I alt pr. måned i 2019 4.553
Købesum 660.000
Forbedringer vurderingsrap. 29.257
Forbedringer -mulige 0
Løsøre, særligt tilpasset 0
Løsøre, hvis køber ønsker det 9.075
Mangler, der medfører fradrag -2.100
Mangler, der kan være udbedret 2.100
Omkostninger 5.150
Max-pris 703.482
Overtagelsesdag: 1. november 2019
Der er generalforsamling den 30. september 2019, og salget sker under forudsætning af, at generalforsamlingen godkender, at andelskronen skal stige fra kr. 10,50 til kr. 11,00.