DOMIBUS > Saga-salg > Gunløgsgade 23, st. th., 2300 København S. – 60 kvm – j.nr. 490-149 – åbent hus søndag, den 26. januar 2020, kl. 13-14.

Gunløgsgade 23, st. th., 2300 København S. – 60 kvm – j.nr. 490-149 – åbent hus søndag, den 26. januar 2020, kl. 13-14.

Ovennævnte lejlighed er til salg med overtagelse 1. marts 2020. Ved åbent hus er der kun adgang for besigtigelse, hvis man har et ventelistenummer.

Hvis du efter besigtigelsen, vil afgive tilbud om at købe lejligheden, skal du udfylde tilbudsblanket, som du kan udfylde via dette link.


Hvis du har spørgsmål, som du ikke får svar på ved besigtigelsen, skal du stille disse spørgsmål i tilbudsblanketten.


Fristen for at afgive tilbud udløber på den 5. hverdag efter besigtigelsen kl. 14.

Med hensyn til pris med mere henvises til udkast til aftale, nøgleoplysningsskema m.m.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ, AT DER ER INDFØRT EN NY REGEL, OG AT DU MISTER DIT VENTELISTENUMMER, HVIS DU ER PÅ DEN EKSTERNE VENTELISTE OG MELDER INTERESSE FOR EN LEJLIGHED OG ALLIGEVEL IKKE ØNSKER AT KØBE DENNE. DU FÅR GRATIS ET NYT NUMMER, MEN DU KOMMER BAGEST I KØEN.