Vi søger en regnskabsmedarbejder / bogholder med følgende kvalifikationer:

Erfaring med regnskabs- og bogføringsmæssige forhold ved administration af udlejningsejendomme, andelsbolig- og ejerlejlighedsforeninger.

Opgaverne, som vi søger medarbejder(e) til at løse, er eksempelvis følgende:

 • Indhentelse af accept fra vicevært, bestyrelsesmedlem(mer), ejer(e) på betaling af regninger
 • Kontering af regninger til betaling
 • Bogførings- og betalingsekspeditioner af regninger
 • Oprettelse af betalingsaftaler hos Nets
 • Løbende afstemning
 • Evt. opstilling af regnskab efter koncept
 • Fremsendelse af materiale til revisor
 • Indberetning til GI af vedligeholdelsesudgifter
 • Indberetning af varme- og vandudgifter samt ac-betalinger til målerselskab med henblik på regnskab
 • Udsendelse af varme- og vandregnskaber til beboere med oplysning om tilbagebetaling/efterbetaling
 • Ekspeditioner i forbindelse med indfrielse af fælleslån
 • Likviditetsovervågning
 • Indberetning af løn for viceværter m.fl.
 • Bistand til administratorer ved ændringer i skatter og afgifter, således at lovlig husleje kan reguleres
 • Bistand til administratorer til opgørelse af om en ejendoms driftsudgifter er steget, så der er mulighed for forhøjelse af husleje.

Hvis du kan alle eller de fleste af ovenstående opgaver, vil jeg gerne have en ansøgning fra dig. Du bedes sende din ansøgning pr. e-mail til claus@egemar-clausen.dk.

Jeg behandler ansøgninger, efterhånden som de modtages.