DOMIBUS > Saga-salg > Egilsgade 38, 2. tv., 2300 Kbh. S. – 60 kvm – j.nr. 490-97 – åbent hus den 15. september 2019, kl. 13-14

Egilsgade 38, 2. tv., 2300 Kbh. S. – 60 kvm – j.nr. 490-97 – åbent hus den 15. september 2019, kl. 13-14

Ovennævnte lejlighed er til salg. Ved åbent hus er der kun adgang for besigtigelse, hvis man har et eksternt eller internt ventelistenummer. 
Hvis du efter besigtigelsen, vil afgive tilbud om at købe lejligheden, skal du udfylde en  BLANKET, som du kommer til via dette LINK.   
Fristen for at afgive tilbud udløber på den 5. hverdag efter besigtigelsen kl. 14.
Oplysninger om lejligheden:
 
Kvm. 60
Boligafgift pr. måned 2019 3.545
A/c-varme pr. måned p.t. 480
Moderniseringstillæg pr. måned 2019 372
I alt pr. måned i 2019 4.397
Købesum 660.000 
Forbedringer vurderingsrap. 72.050
Forbedringer -mulige 0
Løsøre, særligt tilpasset 0
Løsøre, hvis køber ønsker det 5.800
Mangler, der medfører fradrag -17.200
Mangler, der kan være udbedret
Omkostninger 5.150
Max-pris 725.800
 
Overtagelsesdag: 15. oktober 2019
 
Der er generalforsamling den 30. september 2019, og salget sker under forudsætning af, at generalforsamlingen godkender, at andelskronen skal stige fra kr. 10,50 til kr. 11,00.