DOMIBUS > Saga-salg > Egilsgade 34, 2. th. – 60 kvm – j.nr. 490-73-10- åbent hus søndag, den 1. marts 2020 kl. 13-14

Egilsgade 34, 2. th. – 60 kvm – j.nr. 490-73-10- åbent hus søndag, den 1. marts 2020 kl. 13-14

Ovennævnte lejlighed er til salg med overtagelse 1. april 2020. Ved åbent hus er der kun adgang for besigtigelse, hvis man har et ventelistenummer.

Hvis du efter besigtigelsen, vil afgive tilbud om at købe lejligheden, skal du udfylde en blanket via dette link


Fristen for at afgive tilbud udløber på den 5. hverdag efter besigtigelsen kl. 14.


Pris og vilkår m.m. fremgår af udkast til overdragelsesaftale, nøgleoplysningsskema, vurderingsrapporter mm.