DOMIBUS > Saga-salg > Egilsgade 30, 1. th. – j.nr. 490-49 – åbent hus den 19. maj kl. 13-14

Egilsgade 30, 1. th. – j.nr. 490-49 – åbent hus den 19. maj kl. 13-14

Ovennævnte lejlighed er til salg. Ved åbent hus er der kun adgang for besigtigelse, hvis man har et eksternt eller internt ventelistenummer.
Hvis du efter besigtigelsen, vil afgive tilbud om at købe lejligheden, skal du udfylde en  BLANKET, som du kommer til via dette LINK.
Fristen for at afgive tilbud udløber på den 5. hverdag efter besigtigelsen kl. 14.
Oplysninger om lejligheden:
Kvm. 60
Boligafgift pr. måned 2019 3.545
A/c-varme pr. måned p.t. 350
Moderniseringstillæg pr. måned 2019 323
I alt pr. måned i 2019 4.218
Købesum 630.000
Forbedringer vurderingsrap. 1.175
Forbedringer -mulige 0
Løsøre, særligt tilpasset 0
Løsøre, hvis køber ønsker det 0
Mangler, der medfører fradrag -17.738
Mangler, der kan være udbedret 17.738
Omkostninger 5.150
Max-pris 636.326
Overtagelsesdag: 1. juli 2019