Egilsgade 28, 1. j.nr. 490-38-6

Lejligheden har kun været udbudt  med mulighed for at  alle på intern venteliste kunne besigtige og melde interesse.
8 andelshavere fra intern venteliste har meldt interesse. Andelshaver med laveste nummer (71) var andel nr. 189.
Lejligheden forsøges nu solgt i nedenstående rækkefølge, dvs. først til andelshaver med ventelistenummer 71, og hvis det ikke lykkes til andelshaver med nr. 98 og så fremdeles.
71
98
110
119
143
154
164
173