DOMIBUS > Saga-salg

Kategori: Saga-salg

Isafjordsgade 5, 2. tv., 2300 København S. – 94 kvm – j.nr. 490-275 – åbent hus tirsdag, den 2.6.2020 kl. 15-17 og onsdag, den 3.6.2020 kl. 11-12

Ovennævnte andelsbolig er til salg med overtagelse 15.7.2020. Ved åbent hus er der kun adgang for besigtigelse, hvis man har et ventelistenummer.


Hvis du efter besigtigelsen, vil afgive tilbud om at købe lejligheden, skal du udfylde  denne blanket. 

Hvis du har spørgsmål, som du ikke får svar på ved besigtigelsen, skal du stille disse spørgsmål i tilbudsblanketten.


Fristen for at afgive tilbud udløber på den 11.6.2020 kl. 13:00

Egilsgade 24, 4.th. – 60 kvm – j.nr. 490-21-3 – åbent hus AFLYST. Er du interesseret i at besigtige lejligheden på søndag den 15. marts eller senere skal du udfylde blanketten.

Ovennævnte lejlighed er til salg med overtagelse 15. april 2020.

Hvis du er interesseret i at besigtige lejligheden, skal du senest søndag kl. 10.00 udfylde en blanket via dette link om interesse i at besigtige.

 

Fristen for at afgive tilbud udløber på den 5. hverdag efter du har besigtiget lejligheden. Du afgiver tilbud via dette link til at afgive tilbud.

 

Pris og vilkår m.m. fremgår af udkast til overdragelsesaftale, nøgleoplysningsskema, vurderingsrapporter.

 

Egilsgade 34, 2. th. – 60 kvm – j.nr. 490-73-10- åbent hus søndag, den 1. marts 2020 kl. 13-14

Ovennævnte lejlighed er til salg med overtagelse 1. april 2020. Ved åbent hus er der kun adgang for besigtigelse, hvis man har et ventelistenummer.

Hvis du efter besigtigelsen, vil afgive tilbud om at købe lejligheden, skal du udfylde en blanket via dette link


Fristen for at afgive tilbud udløber på den 5. hverdag efter besigtigelsen kl. 14.


Pris og vilkår m.m. fremgår af udkast til overdragelsesaftale, nøgleoplysningsskema, vurderingsrapporter mm.

HVIS MAN ER PÅ EKSTERN VENTELISTE, MISTER MAN SIT NUMMER, HVIS MAN IKKE KØBER EN LEJLIGHED, SOM MAN HAR SAGT, AT MAN ER INTERESSERET I.

Der har på det seneste været tilfælde, hvor flere end 5 fra den eksterne venteliste har fået aftale til underskrift, men har meddelt, at man alligevel ikke er interesseret. Det betyder frustration hos de andelshavere, der skal sælge, og det betyder tab af boligafgift, hvis overtagelsesdag skal udsættes, fordi der er brugt tid på eksterne fra ventelisten, som alligevel ikke ville købe.

VÆR DERFOR OPMÆRKSOM PÅ, AT DER ER INDFØRT EN NY REGEL, OG AT DU MISTER DIT VENTELISTENUMMER, HVIS DU ER PÅ DEN EKSTERNE VENTELISTE OG MELDER INTERESSE FOR EN LEJLIGHED OG ALLIGEVEL IKKE ØNSKER AT KØBE DENNE. DU FÅR GRATIS ET NYT NUMMER, MEN DU KOMMER BAGEST I KØEN.

Hvis du er boligsøgende og på den eksterne venteliste, skal du få aftale med din bank om, at de er klar, hvis du bliver udtrukket som den, der er berettiget til at få en lejlighed tilbudt. Gør det NU – ikke når lejlighed kommer til salg, så er det formentlig for sent. Banker kysser som regel ikke samme dag som de spidser munden. Der er så mange regler, bankerne skal overholde, og det skal de bruge flere dage på at få ordnet.