DOMIBUS > Saga-salg

Kategori: Saga-salg

Egilsgade 24, 3. tv. – 60 kvm – j.nr. 490-20 åbent hus den 27. oktober 2019, kl. 13-14.

Ovennævnte lejlighed er til salg med overtagelse 1. december. Ved åbent hus er der kun adgang for besigtigelse, hvis man har et ventelistenummer.

Hvis du efter besigtigelsen, vil afgive tilbud om at købe lejligheden, skal du udfylde denne tilbudsblanket (klik her).

 

Hvis du har spørgsmål, som du ikke får svar på ved besigtigelsen, skal du stille disse spørgsmål i tilbudsblanketten.

 

Fristen for at afgive tilbud udløber på den 5. hverdag efter besigtigelsen kl. 14.

Med hensyn til pris, mulighed for overtagelse af løsøre med mere henvises til oplysningsskema og vurderingsrapport.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ, AT DER ER INDFØRT EN NY REGEL, OG AT DU MISTER DIT VENTELISTENUMMER, HVIS DU ER PÅ DEN EKSTERNE VENTELISTE OG MELDER INTERESSE FOR EN LEJLIGHED OG ALLIGEVEL IKKE ØNSKER AT KØBE DENNE. DU FÅR GRATIS ET NYT NUMMER, MEN DU KOMMER BAGEST I KØEN.

Gunløgsgade 31, 4. th. – 60 kvm – j.nr. 490-201 – åbent hus fredag den 4. oktober kl. 14.

Ovennævnte lejlighed er til salg med overtagelse 1. november 2019. Ved åbent hus er der kun adgang for besigtigelse, hvis man har et ventelistenummer.

Hvis du efter besigtigelsen, vil afgive tilbud om at købe lejligheden, skal du udfylde denne tilbudsblanket (klik her).


Hvis du har spørgsmål, som du ikke får svar på ved besigtigelsen, skal du stille disse spørgsmål i tilbudsblanketten.


Fristen for at afgive tilbud udløber på den 5. hverdag efter besigtigelsen kl. 15.

Med hensyn til pris henvises til oplysningsskema og vurderingsrapport.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ, AT DER ER INDFØRT EN NY REGEL, OG AT DU MISTER DIT VENTELISTENUMMER, HVIS DU ER PÅ DEN EKSTERNE VENTELISTE OG MELDER INTERESSE FOR EN LEJLIGHED OG ALLIGEVEL IKKE ØNSKER AT KØBE DENNE. DU FÅR GRATIS ET NYT NUMMER, MEN DU KOMMER BAGEST I KØEN.

Egilsgade 24, 4. tv. – 60 kvm – j.nr. 490-22 åbent hus den 6. oktober 2019 kl. 13-14.

Ovennævnte lejlighed er til salg med overtagelse 1. november 2019. Ved åbent hus er der kun adgang for besigtigelse, hvis man har et ventelistenummer.

Hvis du efter besigtigelsen, vil afgive tilbud om at købe lejligheden, skal du udfylde denne tilbudsblanket (klik her).

 

Hvis du har spørgsmål, som du ikke får svar på ved besigtigelsen, skal du stille disse spørgsmål i tilbudsblanketten.

 

Fristen for at afgive tilbud udløber på den 5. hverdag efter besigtigelsen kl. 18.

Med hensyn til pris, mulighed for overtagelse af løsøre med mere henvises til oplysningsskema og vurderingsrapport.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ, AT DER ER INDFØRT EN NY REGEL, OG AT DU MISTER DIT VENTELISTENUMMER, HVIS DU ER PÅ DEN EKSTERNE VENTELISTE OG MELDER INTERESSE FOR EN LEJLIGHED OG ALLIGEVEL IKKE ØNSKER AT KØBE DENNE. DU FÅR GRATIS ET NYT NUMMER, MEN DU KOMMER BAGEST I KØEN.

Isafjordsgade 7, st.tv., 2300 København S. – j.nr. 490-283-8

Ovennævnte lejlighed er til salg og fremvises, torsdag, den 3. oktober 2019 kl. 16:00 for alle på intern og ekstern venteliste.

 

Hvis du efter besigtigelsen, vil afgive tilbud om at købe lejligheden, skal du udfylde en  BLANKET, som du kommer til via dette LINK.

Fristen for at afgive tilbud udløber på den 5. hverdag efter besigtigelsen kl. 17.

Oplysninger om lejligheden:

Kvm.

84

Boligafgift pr. måned 2019

4.963

A/c-varme pr. måned p.t.

600

Moderniseringstillæg pr. måned 2019

497,70

I alt pr. måned i 2019

6.060,70

Købesum

924.000 

Forbedringer vurderingsrap.

3.075

Forbedringer – nye gulve

51.400

Løsøre, særligt tilpasset

0

Løsøre, hvis køber ønsker det

0

Omkostninger

5.150

Max-pris

983.625

 

Overtagelsesdag:

tidligst 15. oktober 2019

senest 1. november 2019

Egilsgade 38, 2. tv., 2300 Kbh. S. – 60 kvm – j.nr. 490-97 – åbent hus den 15. september 2019, kl. 13-14

Ovennævnte lejlighed er til salg. Ved åbent hus er der kun adgang for besigtigelse, hvis man har et eksternt eller internt ventelistenummer. 
Hvis du efter besigtigelsen, vil afgive tilbud om at købe lejligheden, skal du udfylde en  BLANKET, som du kommer til via dette LINK.   
Fristen for at afgive tilbud udløber på den 5. hverdag efter besigtigelsen kl. 14.
Oplysninger om lejligheden:
 
Kvm. 60
Boligafgift pr. måned 2019 3.545
A/c-varme pr. måned p.t. 480
Moderniseringstillæg pr. måned 2019 372
I alt pr. måned i 2019 4.397
Købesum 660.000 
Forbedringer vurderingsrap. 72.050
Forbedringer -mulige 0
Løsøre, særligt tilpasset 0
Løsøre, hvis køber ønsker det 5.800
Mangler, der medfører fradrag -17.200
Mangler, der kan være udbedret
Omkostninger 5.150
Max-pris 725.800
 
Overtagelsesdag: 15. oktober 2019
 
Der er generalforsamling den 30. september 2019, og salget sker under forudsætning af, at generalforsamlingen godkender, at andelskronen skal stige fra kr. 10,50 til kr. 11,00.
 

Gunløgsgade 27, 3. th. – 60 kvm – j.nr. 490-177 – åbent hus den 1. september 2019, kl. 13-14.

De bydende var:
490-1000-38
490-1003-25
490-1003-94
490-1004-76
490-1004-83
490-1005-4
490-1006-15
490-1006-21
490-1006-39
490-1006-45
490-1006-85
490-1007-69
490-1007-80
490-1008-22
Ovennævnte lejlighed er til salg. Ved åbent hus er der kun adgang for besigtigelse, hvis man har et eksternt eller internt ventelistenummer.
Hvis du efter besigtigelsen, vil afgive tilbud om at købe lejligheden, skal du udfylde en  BLANKET, som du kommer til via dette LINK.
Fristen for at afgive tilbud udløber på den 5. hverdag efter besigtigelsen kl. 14.
Oplysninger om lejligheden:
Kvm. 60
Boligafgift pr. måned 2019 3.545
A/c-varme pr. måned p.t. 500
Moderniseringstillæg pr. måned 2019 508
I alt pr. måned i 2019 4.553
Købesum 660.000
Forbedringer vurderingsrap. 29.257
Forbedringer -mulige 0
Løsøre, særligt tilpasset 0
Løsøre, hvis køber ønsker det 9.075
Mangler, der medfører fradrag -2.100
Mangler, der kan være udbedret 2.100
Omkostninger 5.150
Max-pris 703.482
Overtagelsesdag: 1. november 2019
Der er generalforsamling den 30. september 2019, og salget sker under forudsætning af, at generalforsamlingen godkender, at andelskronen skal stige fra kr. 10,50 til kr. 11,00.

Egilsgade 24, st. th. – 60 kvm – j.nr. 490-13 – åbent hus den 15. august 2019 kl. 17-18.

Ovennævnte lejlighed er til salg med overtagelse 15. september 2019. Ved åbent hus er der kun adgang for besigtigelse, hvis man har et ventelistenummer.
SÆLGER HAR BESLUTTET AT UDSKYDE DATO FOR OVERDRAGELSE TIL 15. OKTOBER, IDET SÆLGER GERNE VIL HAVE GLÆDE AF EN EVT. PRISSTIGNING PÅ ANDELEN, DER MÅTTE BLIVE VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 25. SEPTEMBER 2019. DU ER NATURLIGVIS FRITSTILLET MED HENSYN TIL AT ANNULLERE DIN INTERESSE, SÅ DU BEVARER DIN VENTELISTEPLADS, HVIS PRISEN BLIVER STØRRE END DET ANNONCEREDE. DU KAN SÅLEDES UDEN RISIKO FOR AT MISTE VENTELISTEPLADS BYDE PÅ LEJLIGHEDEN.

Hvis du efter besigtigelsen, vil afgive tilbud om at købe lejligheden, skal du udfylde denne tilbudsblanket (klik her).

 

Hvis du har spørgsmål, som du ikke får svar på ved besigtigelsen, skal du stille disse spørgsmål i tilbudsblanketten.

 

Fristen for at afgive tilbud udløber på den 5. hverdag efter besigtigelsen kl. 18.

Med hensyn til pris, mulighed for overtagelse af løsøre med mere henvises til oplysningsskema og vurderingsrapport.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ, AT DER ER INDFØRT EN NY REGEL, OG AT DU MISTER DIT VENTELISTENUMMER, HVIS DU ER PÅ DEN EKSTERNE VENTELISTE OG MELDER INTERESSE FOR EN LEJLIGHED OG ALLIGEVEL IKKE ØNSKER AT KØBE DENNE. DU FÅR GRATIS ET NYT NUMMER, MEN DU KOMMER BAGEST I KØEN.

Ekstern venteliste er opdateret, idet alle, der ikke har betalt gebyr for 2019-2020 er slettet. Husk at du skal sende besked til administrator@sagag.info, hvis du er på ekstern venteliste og får ny e-mail-adresse. Husk at oplyse dit ventelistenummer fra den eksterne venteliste.

Information om resultatet af de seneste 3 salg i A/B Saga G.

Bydende til Egilsgade 30, 1. th., da deadline udløb i dag:

490-1004-25
490-1006-68
490-1007-69
490-1007-91
490-1007-92
490-1007-99
490-1007-99
490-1008-11
490-1008-11
490-1008-18
490-1008-18
490-1008-20
490-1008-22
490-1008-22
490-1008-33

Salg sker nu til 490-1004-25. 

Bydende til Egilsgade 40, 4. tv., da deadline udløb:
 
490-1006-68
490-1007-19
490-1007-28
490-1007-69
490-1007-91
490-1007-92
490-1007-99
490-1008-01
490-1008-11
490-1008-18
490-1008-20
490-1008-22
490-1008-33

Bestyrelsesgodkendt aftale er indgået med 490-1006-68 (pågældendes bud på Egilsgade 30 slettes).

Bydende til Egilsgade 34, 1. tv., da deadline udløb 

490-1004-80
490-1005-04
490-1006-15
490-1006-68
490-1007-19
490-1007-28
490-1007-69
490-1007-91
490-1007-92
490-1007-99
490-1008-01
490-1008-11
490-1008-18
490-1008-20
490-1008-22
490-1008-33

Bestyrelsesgodkendt aftale er indgået med 490-1004-80 

Med venlig hilsen
CLAUS CLAUSEN, adv. (L)
Nørregade 7 A, 2. tv.
1165  København K
Cvr.nr. 44 61 84 19

Telefon 33 17 74 50 – Direkte
Telefon 33 32 83 66 – (kl. 10-15)
E-mail cc@8366.dk

Leifsgade 6, 2. th. – 94 kvm – j.nr. 490-297 – åbent hus den 6. juni 2019 kl. 17-18

 
Ovennævnte lejlighed er til salg. Ved åbent hus er der kun adgang for besigtigelse, hvis man har et eksternt eller internt ventelistenummer. 
 
Hvis du efter besigtigelsen, vil afgive tilbud om at købe lejligheden, skal du udfylde en  BLANKET, som du kommer til via dette LINK  
 
Fristen for at afgive tilbud udløber på den 5. hverdag efter besigtigelsen kl. 17.
 
Oplysninger om lejligheden:
 
Kvm. 94
Boligafgift pr. måned 2019 5.554
A/c-varme pr. måned p.t. 900
Moderniseringstillæg pr. måned 2019 0
I alt pr. måned i 2019 6.454
   
Købesum 987.000
Forbedringer vurderingsrap. 0
Forbedringer -mulige 0
Løsøre, særligt tilpasset 0
Løsøre, hvis køber ønsker det 0
Mangler, der medfører fradrag 0
Mangler, der kan være udbedret 0
Omkostninger 5.150
Max-pris 992.150
   
Overtagelsesdag: 15. juli 2019
 
 
Det er andelsboligforeningen, der er sælger. Der udarbejdes sædvanlig vurderingsrapport, el- og vvs-syn, og mangler udbedres af foreningen.
 
 
 
 
Overdragelsesaftale-1

El-attest-297-Leifsgade-6-2-th

Interesse for køb af Egilsgade 40, 4. tv. og Egilsgade 34, 1. tv. i A/B Saga G

Kære alle
Jeg gør opmærksom på, at fristen for at melde interesse for køb af en af ovenstående 2 lejligheder – som følge af Store Bededag – først udløber mandag kl. 14.00. Det er naturligvis "gratis" at fortryde inden samme frist, dvs. at man ikke bliver degraderet til et nyt ventelistenummer bagest i køen, hvis man når at afmelde interesse, inden aftale er udarbejdet. Det gælder i øvrigt generelt – altså at man kan fortryde gratis, hvis man afmelder inden aftale er udarbejdet og sendt til køber og sælger. 
Som det fremgår nedenfor, har flere ventelistepersoner meldt interesse for begge lejligheder, hvilket naturligvis er helt i orden. Jeg beder imidlertid ventelistepersonerne med numrene 
1004-25
1004-80 og
1004-81
om at sende mig email om, hvilken af de 2 lejligheder, som de foretrækker som prioritet nr. 1. Det samme gælder ventelistepersoner med lavere nummer end 1004-80, som byder på begge lejligheder inden deadline på mandag kl. 14.
Mvh
Claus Clausen
Bydende til 40, 4. tv:

490-1004-25
490-1004-80
490-1004-81
490-1004-81
490-1006-68
490-1007-19
490-1007-28
490-1007-69
490-1007-91
490-1007-92
490-1007-99
490-1008-01
490-1008-11
490-1008-18
490-1008-20
490-1008-22
490-1008-33

Bydende til 34, 1. tv.:

490-1004-25
490-1004-80
490-1004-81
490-1006-15
490-1006-68
490-1007-19
490-1007-28
490-1007-69
490-1007-91
490-1007-92
490-1007-99
490-1008-01
490-1008-11
490-1008-18
490-1008-20
490-1008-22
490-1008-33

Med venlig hilsen
CLAUS CLAUSEN, adv. (L)
Nørregade 7 A, 2. tv.
1165  København K
Cvr.nr. 44 61 84 19

Telefon 33 17 74 50 – Direkte
Telefon 33 32 83 66 – (kl. 10-15)
E-mail cc@8366.dk

Egilsgade 30, 1. th. – j.nr. 490-49 – åbent hus den 19. maj kl. 13-14

Ovennævnte lejlighed er til salg. Ved åbent hus er der kun adgang for besigtigelse, hvis man har et eksternt eller internt ventelistenummer.
Hvis du efter besigtigelsen, vil afgive tilbud om at købe lejligheden, skal du udfylde en  BLANKET, som du kommer til via dette LINK.
Fristen for at afgive tilbud udløber på den 5. hverdag efter besigtigelsen kl. 14.
Oplysninger om lejligheden:
Kvm. 60
Boligafgift pr. måned 2019 3.545
A/c-varme pr. måned p.t. 350
Moderniseringstillæg pr. måned 2019 323
I alt pr. måned i 2019 4.218
Købesum 630.000
Forbedringer vurderingsrap. 1.175
Forbedringer -mulige 0
Løsøre, særligt tilpasset 0
Løsøre, hvis køber ønsker det 0
Mangler, der medfører fradrag -17.738
Mangler, der kan være udbedret 17.738
Omkostninger 5.150
Max-pris 636.326
Overtagelsesdag: 1. juli 2019

Egilsgade 34, 1. tv. – 60 kvm – j.nr. 490-72 – åbent hus den 12. maj kl. 13-14

Ovennævnte lejlighed er til salg. Ved åbent hus er der kun adgang for besigtigelse, hvis man har et eksternt eller internt ventelistenummer.
Hvis du efter besigtigelsen, vil afgive tilbud om at købe lejligheden, skal du udfylde en  BLANKET, som du kommer til via dette LINK Du kan her læse Aftalevilkår
Fristen for at afgive tilbud udløber på den 5. hverdag efter besigtigelsen kl. 14.
Oplysninger om lejligheden:
Kvm. 60
Boligafgift pr. måned 2018 3.545
A/c-varme pr. måned p.t. 350
Moderniseringstillæg pr. måned 2018 1.365
I alt pr. måned i 2018 5.260
Købesum 630.000
Forbedringer vurderingsrap. 2.442
Forbedringer -mulige 0
Løsøre, særligt tilpasset 0
Løsøre, hvis køber ønsker det 0
Mangler, der medfører fradrag 0
Mangler, der kan være udbedret 0
Omkostninger 5.150
Max-pris 637.592
Overtagelsesdag: 1. juli 2019

Egilsgade 40, 4. tv. – j.nr. 490-112 – åbent hus den 12. maj kl. 13-14

Ovennævnte lejlighed er til salg. Ved åbent hus er der kun adgang for besigtigelse, hvis man har et eksternt eller internt ventelistenummer.
 
Hvis du efter besigtigelsen vil afgive tilbud om at købe lejligheden, skal du udfylde en  BLANKET, som du kommer til via dette LINK. Klik her for at se Aftalevilkår .
 
Fristen for at afgive tilbud udløber på den 5. hverdag efter besigtigelsen kl. 14.
 
Oplysninger om lejligheden:
 
Kvm. 60
Boligafgift pr. måned 2018 3.545
A/c-varme pr. måned p.t. 700
Moderniseringstillæg pr. måned 2018 1.565
I alt pr. måned i 2018 5.810
   
Købesum 630.000
Forbedringer vurderingsrap. 0
Forbedringer -mulige 0
Løsøre, særligt tilpasset 0
Løsøre, hvis køber ønsker det 1.900
Mangler, der medfører fradrag -150
Mangler, der kan være udbedret 150
Omkostninger 5.150
Max-pris 637.050
   
Overtagelsesdag: 1. juli 2019
 
 
 
 
 
 

HVIS MAN ER PÅ EKSTERN VENTELISTE, MISTER MAN SIT NUMMER, HVIS MAN IKKE KØBER EN LEJLIGHED, SOM MAN HAR SAGT, AT MAN ER INTERESSERET I.

Der har på det seneste været tilfælde, hvor flere end 5 fra den eksterne venteliste har fået aftale til underskrift, men har meddelt, at man alligevel ikke er interesseret. Det betyder frustration hos de andelshavere, der skal sælge, og det betyder tab af boligafgift, hvis overtagelsesdag skal udsættes, fordi der er brugt tid på eksterne fra ventelisten, som alligevel ikke ville købe.

VÆR DERFOR OPMÆRKSOM PÅ, AT DER ER INDFØRT EN NY REGEL, OG AT DU MISTER DIT VENTELISTENUMMER, HVIS DU ER PÅ DEN EKSTERNE VENTELISTE OG MELDER INTERESSE FOR EN LEJLIGHED OG ALLIGEVEL IKKE ØNSKER AT KØBE DENNE. DU FÅR GRATIS ET NYT NUMMER, MEN DU KOMMER BAGEST I KØEN.

Hvis du er boligsøgende og på den eksterne venteliste, skal du få aftale med din bank om, at de er klar, hvis du bliver udtrukket som den, der er berettiget til at få en lejlighed tilbudt. Gør det NU – ikke når lejlighed kommer til salg, så er det formentlig for sent. Banker kysser som regel ikke samme dag som de spidser munden. Der er så mange regler, bankerne skal overholde, og det skal de bruge flere dage på at få ordnet.