DOMIBUS > abfasalg

Kategori: abfasalg

Salg af lejligheder i A/B Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem

Salg af Frederiksvej 66, 4. th., j.nr. 53-19-4.

Ovenstående lejlighed er til salg. Alle vilkår fremgår af overdragelsesaftale, nøgletalsskema og vurderingsrapport. Overtagelsesdag kan blive udskudt, hvis aftale ikke kan udarbejdes mindst 1 måned før overtagelsesdagen.
Der vil være besigtigelse den 29. maj 2022 kl. 13-14.
Hvis man ønsker at købe lejligheden, skal denne blanket om køb af lejlighed udfyldes. Frist for at melde interesse for at købe er 5 hverdage efter besigtigelse kl. 14. 
Ventelistenummer kan du finde link til her: https://www.domibus.dk/venteliste/ koden er 55domibus
 
Med venlig hilsen
CLAUS CLAUSEN, adv. (L)
Frederiksholms Kanal 20
1220 København K
Cvr.nr. 44 61 84 19

Telefon 33 17 74 50 – Direkte
Telefon 33 32 83 66 – (kl. 10-12)
E-mail cc@domibus.dk

Salg af Langelandsvej 18, 4. th. – 62 kvm. – j.nr. 52-68 overtagelse 1. juni 2022

Prisen for andelen med brugsretten til lejligheden =  kr. 17.410,22 x 77 = kr. 1.340.586,94.
Boligafgift andrager 2.595,71 + varme ca. 600.
Resultatet af bydende er:
2135
2333
2205
2281
2237
2237
2303
0001-SAMMENLÆGNING – 2082
Fortrinsret har andelshaver, der har budt på lejligheden og anmodet om sammenlægning (der er også fortrinsret alene i h.t. anciennitetsnummer). Aftale vil snarest muligt blive udarbejdet og lagt til underskrift. Hvis fortrinsberettiget fortryder eller ikke underskriver rettidigt, vil den næstbedste blive kontaktet for underskrift af aftale.

Salg af Langelandsvej 14, 1.tv. – 124 kvm. – j.nr. 52-41 overtagelse 1. august 2022.

Prisen for andelen med brugsretten til lejligheden =  kr. 34.820,44 x 77 = kr. 2.681.173,88. Til beløbet skal lægges forbedringer i h.t. vurderingsrapport kr. 185.087.

Frist for at meddele købstilbud var 5 hverdage efter besigtigelse. Ved en fejl har fristen tidligere været oplyst til den 13. maj 2022 kl. 14.00, men det var Store Bededag. Fristen udløb derfor den 16. maj. kl. 14.
Interesserede i at købe lejligheden var følgende anciennitetsnumre:
1399
2087
2042
2125
2135
2132
2002
2065
2072
2125
1866
2075
2368
2191

Fortrinsret har andelshavere med laveste anciennitetsnummer. Laveste nummer er 1399, som er andelshaver, og lejligheden vil først blive tilbudt person med dette nummer, herefter andelshaver med nummer 1866 og så fremdeles.

Ændret procedure for salg af lejligheder i A/B Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem.

Kære alle der er interesseret i at købe en lejlighed i en af A/B Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjems ejendomme.

Det med at begrænse antallet til at besigtige kom sig af corona, og fordi jeg modtog oplysning om, at der ved nogle af de første salg efter den nye metode mødte interesserede op til besigtigelse, som nærmest regnede med, at de ville blive berettiget til at købe, selv om de efter anciennitetsnummer var nogle af de sidste, der havde fortrinsret. Det var synd for dem og spild af deres og sælgers tid.

 

Det forsinker og er besværligt og kan give anledning til misforståelser med krav om at melde sig til besigtigelse.

 

 

Fremadrettet vil der derfor være åbent hus for alle, medmindre sælger specifikt bestiller tilmelding OG accepterer de forsinkelser og andre udfordringer og omkostninger i salgsprocessen, som er en naturlig konsekvens af, at interesserede skal tilmelde sig.

 

 

Sælgere vil fremadrettet blive opfordret til at lave en virtuel fremvisning, hvis de gerne vil have, at kun dem med seriøs interesse i at købe møder op. Virtuel fremvisning kan med fordel vise indretningen af lejligheden og særligt udseende af badeværelse og køkken. Også lejlighedens placering i forhold til nord, syd, øst og vest kan med fordel vises.

 

 

Ligeledes vil der fortsat være oplysning om, hvem der har budt på en tidligere solgt lejlighed, så dem med et højt nummer venter med at møde til besigtigelse, indtil der begynder at være en realistisk mulighed for at blive fortrinsberettiget til at købe.

 

Jeg har foreslået, at der indføres en regel om, at den fortrinsberettigede til en lejlighed, har ret til en ekstra besigtigelse inden endelig underskrift mod betaling af et gebyr til sælger på kr. 500,00, der kun betales, hvis man alligevel ikke ønsker at købe. DETTE FORSLAG ER ENDNU IKKE VEDTAGET, SÅ INDTIL VIDERE MÅ MAN MØDE OP TIL BESIGTIGELSE DEN ANNONCEREDE DAG. DET ER IKKE MULIGT AT KØBE EN LEJLIGHED UBESET, DA LEJLIGHEDEN NETOP KØBES “SOM BESET”.

Salg af Frederiksvej 68, 2.tv., j.nr. 53-24-2 – 126 kvm. + MEDDELELSE OM AT MISTE ANCIENNITETSNUMMER

Der vil være besigtigelse den 22. maj 2022 kl. 13-14 for de personer fra anciennitetslisten som har anmodet herom og hvis der ikke er for mange, der har anmodet om besigtigelse.
Hvis man ønsker at købe lejligheden, skal denne blanket om køb af lejlighed udfyldes. Frist for at melde interesse for at købe er den 27. maj 2022, kl. 14. Alle vilkår fremgår af overdragelsesaftale, nøgletalsskema og vurderingsrapport. Overtagelsesdag kan blive udskudt, hvis der pga. nye besigtigelser ikke kan laves en aftale senest 14 dage før overtagelsesdagen.
Ventelistenummer kan du finde link til her: https://www.domibus.dk/venteliste/ koden er 55domibus

Salg af Jydeholmen 21, 3.tv. 124 kvm. – j.nr. 54-7 – overtagelse 15. juli 2022

Bydende anciennitetsnumre:

1602
2075
2311
2312
1602 + 2075 har meldt fra. Der udarbejdes nu aftale til 2311 og 2312 der har angivet ønske om at købe sammen.
Prisen for andelen med brugsretten til lejligheden er kr. 2.403.298,00 + forbedringer kr. 184.054,00
Boligafgift andrager 6.361,46 + varme 1.310,00 + Altantillæg kr. 400,00 + YouSee kr. 314,20 (kan afmeldes).

Der vil være besigtigelse for indbudte den 15. maj 2022 kl. 13-14. Efter  besigtigelse er der 5 hverdage til at meddele, hvis man ønsker at købe.

Ventelistenummer kan du finde link til her: https://www.domibus.dk/venteliste/ koden er 55domibus
Med venlig hilsen
CLAUS CLAUSEN, adv. (L)
Frederiksholms Kanal 20
1220 København K
Cvr.nr. 44 61 84 19

Telefon 33 17 74 50 – Direkte
Telefon 33 32 83 66 – (kl. 10-12)
E-mail cc@domibus.dk

 

Til salg: Frederiksvej 66, 1.th. – Åbent hus den 12. december 2021, kl. 13-14. J.nr. 53-13-3.

Følgende medlemsnumre har budt. En enkelt har angivet, at pågældende køber til sammenlægning, men pågældendes adresse synes ikke at give grundlag for at fastslå, at denne oplysning har været korrekt oplyst. Interne har fortrinsret forud for eksterne. Laveste nummer er 1561, som er en intern. 1561 er derfor umiddelbart min konklusion til at være den fortrinsberettigede til at købe lejligheden. Alle, der har budt på lejligheden. har modtaget besked om nærværende opdatering, og medmindre jeg modtager indsigelser omgående, vil aftale om salg blive udarbejdet til medlem nummer 1561. Pågældendes lejlighed kommer så til salg næste år.

2329
2328
2372
2132
2375
2065
2205
2373
2196
1561
2368

A/B Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem – spørgsmål og svar. Såkaldt “Ønskeprotokol” er ikke-gældende.

Du er noteret på foreningens anciennitetsliste.
Du skulle gerne allerede have modtaget besked om en ledig lejlighed på Howitzvej, herunder at du kan læse nærmere på https://www.domibus.dk/ab-fa/ og at din kode til siden er 55domibus
Hvis du ikke har modtaget besked, så tjek din spam-bakke. Hvis min besked er der, så skal du på den ene eller anden måde få mig godkendt til at mail fra mig kan havne direkte i din almindelige indbakke. Hvordan du skal gøre det, ved jeg ikke. Tal med din udbyder.
Der er modtaget en del spørgsmål i anledning af udsendte mails.
Der er et par fakta, du skal være opmærksom på, som jeg lister op her, og som forhåbentlig besvarer mange spørgsmål.
 1. Hvis du ikke ønsker at være aktivt søgende, kan du i de “normale” notifikationer fra mig 
   (herunder denne)   klikke på et link nederst i mailen, hvor du kan afmelde dig fra at modtage notifikationer.
 2. Der er 2 databaser med mail-adresser: den ene database styrer hvem, der rent faktisk er på anciennitetslisten, mens den anden indeholder dem, der ønsker at modtage besked om ledige lejligheder
 3. Alle på anciennitetslisten er automatisk tilmeldt til at modtage besked om ledige lejligheder, men man kan som skrevet ovenfor afmelde notifikationer, og så slettes man fra den database
 4. Alle på anciennitetslisten modtager opkrævning af det årlige gebyr for at være skrevet op, uanset om man har afmeldt sig notifikationer om ledige lejligheder
 5. På et tidspunkt i nærmeste fremtid bliver det muligt via https://www.domibus.dk/ab-fa/ at tilmelde hvem som helst til at modtage besked om ledige lejligheder, hvilket bl.a. er for at de mindre stærke i IT kan få familiemedlem, ven eller veninde til at holde øje med om den ønskede lejlighed, man søger, kommer til salg.
 6. Hvis du får en ny mailadresse, så send besked til mig cc@domibus.dk og få en kvittering fra mig, om at jeg har registreret din nye adresse. De adresser der registreres via netsiden https://www.domibus.dk/ab-fa/ benyttes ikke til opkrævninger af gebyr, og betales gebyr ikke rettidigt + rykker, slettes man af anciennitetslisten, og selv om du modtager besked om ledige lejligheder kan du således udmærket være slettet. Så send besked til mig om ny mail-adresse.
 7. Hvis du sælger din lejlighed, og hvis du gerne stadig vil være på anciennitetslisten, så skal du huske at give besked herom. Husk at være opmærksom på, om du modtager opkrævning.Modtager du ikke opkrævning, er du slettet af anciennitetslisten, men hvis du giver besked rimelig hurtigt om, at der er tale om en fejl, kan du beholde dit nummer.
 8. Hvis du ikke modtager opkrævning hvert år i april eller maj på det årlige gebyr, er du blevet smidt af anciennitetslisten, og du skal så rette henvendelse til mig, hvis du mener, der er tale om en fejl. Andelshavere betaler ikke gebyr, så andelshavere modtager ikke opkrævning, og skal derfor heller ikke rette henvendelse til mig, selv om man ikke modtager en opkrævning.
 9. Det er ikke muligt at få bestyrelsen eller administrationen til at holde øje med, om der kommer en lejlighed, man er interesseret i. Såkaldt “Ønskeprotokol” er således nu erstattet af en elektronisk ønskeliste, dvs. at hvis man ønsker en ledig lejlighed, skal man byde ind med interesse via den blanket, som der vil være link til i hver annonce om ledig lejlighed på https://www.domibus.dk/ab-fa/.
 10. Du skal IKKE give besked om alle de lejligheder, som du ikke er interesseret i. Du skal deltage i åbent hus og udfylde blanket efterfølgende, hvis du er interesseret i en lejlighed til salg.
 11. Vi kan ikke svare på spørgsmål, f.eks.om, hvornår det bliver din tur til at komme i betragtning til en lejlighed, om en lejlighed har forsatsvinduer, blandingsbatterier med termostat, badeværelse med vindue osv., osv. Mød op til åbent hus og få svar på dine spørgsmål. Vi vil opfordre sælgere til at oplyse nogle fakta om lejligheden, så du slipper for at møde op, hvis du f.eks. leder efter en lejlighed med 3 værelser og den udbudte lejlighed kun har 1 værelse selv om noget andet måske fremgår af offentlige registre.
Teaser: Lejlighed Frederiksvej 66, 1. th. skal snart sælges.
Da ønskeprotokollen er nedlagt og erstattet med mails til alle, vil der her nu og i resten af 2021 blive sendt flere kontrol-mails ud. Der vil blive sendt mails ud den 1/12 kl. 12.00 og den 15/12 kl. 12.00. Det er mails, hvor man kan tjekke, at mails fra mig ikke havner i uønsket post / Spam, så man kan gøre noget ved det.
Der vil den 15/11 kl. 12.00 blive sendt mail ud til alle, som skal betale gebyr. Modtager man ikke denne mail i indbakke, så tjek spam- og uønsket-post-mappe. Man skal betale gebyr, hvis man er på anciennitetsliste og ikke er andelshaver. Man slettes fra anciennitetslisten, hvis man ikke betaler gebyr. Der sendes kun opkrævning og rykker pr. mail. 
Med venlig hilsen
CLAUS CLAUSEN, adv. (L)
Frederiksholms Kanal 20
1220 København K
Cvr.nr. 44 61 84 19

Telefon 33 17 74 50 – Direkte
Telefon 33 32 83 66 – (kl. 10-12)
E-mail cc@domibus.dk

Til salg: Howitzvej 22B, 3. th. – Åbent hus den 28. november 2021, kl. 13-14. J.nr. 51-27-3

Der er rettidigt modtaget interesse for at købe fra følgende anciennitetsnumre:
2349
2246
2379
2375
2283
2364
1258
2362
2349
2340
2359
2359
9999-ej-nummer
Der ses ikke interesse fra andelshavere. Laveste nummer er 1258, som til gengæld i bemærkninger angiver udfordringer med at overtage og flytte ind. Der forsøges salg i rækkefølge, dvs. laveste nummer først. Andelshavere går forud for eksterne og sammenlægning går forud for interne. Man mister sit nummer og får et nyt bagest i køen, hvis man siger nej tak efter at papirer er udarbejdet. Pga. 1258´s bemærkninger spørger jeg 1258 inden udarbejdelse af papirer. Næstlaveste er 2246, der vil modtage papirer til underskrift, hvis 1258 springer fra.