Bestyrelsen består af:

 • Formand Mads Korshøj
 • Cecilie Attwell
 • Helge Petersen
 • Victor Tønnes Hindse
 • Vallad Sindi Rigas
 • Nina Vibeke Mieritz
 • Jes Brandt Hansen

Bestyrelsens opgaver:

 • Udføre generalforsamlingens beslutninger
 • Budget- og økonomi i samråd med administrator
 • Godkende handler
 • Ekskludere medlemmer
 • Ansætte og instruere tilsynsførende/vicevært
 • Dialog med andelshaverne
 • Tilstræbe god ro og orden
 • Træffe afgørelser, bl.a. i husordenssager
 • Indgå aftaler med håndværkere / rådgivere