DOMIBUS > Articles by: Ekstern bruger

Forfatter: Ekstern bruger

Forslag om sessionslogning droppes

I h.t advokatsamfundets nyhedsbrev;

Forslaget til sessionslogning, der hidtil har været i spil, vil koste en milliard kroner om året. Justitsministeriet vil derfor finde andre måder at hjælpe politiet på, skriver Berlingske Tidende.
I den seneste tids debat om den foreslåede registrering af alle danskeres internet- og taletrafik, har bl.a. Advokatsamfundet peget på, at en udvidet sessionslogning kan være vanskelig forenelig med borgernes rettigheder og helt grundlæggende retsprincipper.
Af et brev til justitsminister Søren Pind pointerede 23 organisationer – herunder Advokatsamfundet – blandt andet, at justitsministeren så sent som i juni 2014 besluttede at afvikle sessionslogningen, idet logningen blev anset for uanvendelig.

Med venlig hilsen
CLAUS CLAUSEN

Er du på ekstern venteliste og har du spørgsmål?

Find svar ved at læse netsiden eller få svar, når du besigtiger lejligheden. Har du spørgsmål derefter, kan du stille dem under bemærkninger i den blanket, som der er link til i hver annonce.

Du kan ikke stille spørgsmål via e-mail. 

Med venlig hilsen
CLAUS CLAUSEN

Derfor skal du skifte F1-lånet ud nu – Nyhedsmail fra Bolius.

Lille forhøjelse af de skattefrie godtgørelser til bestyrelsen

Satsen for skattefri godtgørelse til telefon/internet er pr. 1.1.2016 forhøjet fra kr. 2.300 til kr. 2.350. Lidt har også ret 😉

De samlede godtgørelser, der kan modtages, fremgår af Bekendtgørelse om udbetaling af skattefri godtgørelse til ulønnede bestyrelsesmedlemmer eller til frivillige, ulønnede medhjælpere, der yder bistand som led i foreningens skattefri virksomhed

Typisk vil der kunne udbetales kr. 2.350, jf. ovenfor + 1.400 til kontorartikler, porto, møder mm.

xls icon Skattefri-godtgørelse-2016.xls

Må der sælges pro-forma for at omgå ventelisteregler?

Nej.

Din bror skal benytte andelslejligheden som helårsbolig for sig selv og sin husstand. 

Ellers køber han med henblik på at omgå reglerne, og det er selvsagt ikke OK.

Dette svar er anonyminiseret offentliggjort på www.sagag.info.

Med venlig hilsen
CLAUS CLAUSEN

Den 18. januar 2016 kl. 07.26 skrev xx:

Kære Claus Clausen

 

Tak for din mail.

 

Jeg har modtaget bestyrelsens svar på mit spørgsmål om direkte salg til min brors børn – og der kan ikke dispenseres fra foreningens vedtægter.

 

Mine spørgsmål til dig er:

 

·         Kan jeg sælge min andel til min bror?

·         Kan min bror umiddelbart derefter sælge andelen videre til sine børn?

 

Venlig hilsen

 

xx 

Der er p.t. ingen ledige lejligheder.

Billede indsat i tekst 1

Uanset du tidligere har tilmeldt dig til at modtage besked, når der kommer ledige lejligheder, anmodes du om at tilmelde dig på ny, idet den gamle liste er arkiveret.

Muligheden for på ny at tilmelde sig, forventes at være på plads i løbet af januar 2016.

Med venlig hilsen
EGEMAR & CLAUSEN

Jeg vil gerne teste, om det er rigtigt, at jeg kan udgive online på netside

Hejsa Claus

Tak for din mail, hvor du skriver, at bestyrelsen kan få adgang til at sende beskeder, som vil blive offentliggjort med det samme på foreningens netside.
Jeg forstår din mail på den måde, at muligheden for bestyrelsesmedlemmer til at skrive på den netside, som du har lavet til foreningen, ikke koster noget. Hvis det er korrekt, vil jeg meget gerne have, at der oprettes en mulighed for mig til at skrive på foreningens netside. Du skrev til mig, at jeg som en test skulle skrive koden 96 i overskriften, så ville mit indlæg komme på din ejendomstest netside www.egemar-clausen.dk/test-ejendommen
Du må gerne sende mig koden, så jeg kan skrive direkte til foreningens netside.
De bedste nytårshilsener fra Jeanette fra Amager ????

Genial mulighed for på KISS-måde at få beskeder på netside.

Kære Claus
Tak for din e-mail, hvor du oplyser, at der nu etableret en mulighed for, at man som bestyrelsesmedlem kan få en besked på vores forenings netside hos dig.
Det lyder umiddelbart for godt til at være sandt, men jeg tester gerne og prøver at sende denne e-mail som et indlæg til den oplyste test-ejendom.
Det kunne være dejligt, hvis man også kunne have et billede med i sit indlæg, så jeg prøver lige at sætte et billede ind, for at se om det er muligt ????

Billede indsat i tekst 1

Hvis det virker, er jeg lidt spændt på, hvor hurtigt, mit indlæg vil være på netsiden. Det er i dag den 2. januar og kl. er 17.15. Nu trykker jeg på send og så er jeg spæmdt på, om man kan læse mit indlæg i dag, eller om det først vil være muligt på mandag, når I åbner igen.

Med venlig hilsen

Fritz

Der kan ikke stilles nye forslag til en ekstraordinær generalforsamling.

Forslag, som ikke er varslet i den udsendte dagsorden, kan ikke bindende for de ikke-deltagende andelshavere behandles på en ekstraordinær generalforsamling.
En bestyrelse eller en generalforsamling kan beslutte, at der skal afholdes en generalforsamling om et nyt forslag. Andelshavere kan også få 1/4 andelshavere til at støtte et ønske om en ny generalforsamling. Herefter vil bestyrelsen være forpligtet til at indkalde til en generalforsamling med de nye forslag på dagsordenen.
Andelshavere har ikke mulighed for at omgå reglen om opbakning fra enten bestyrelse, generalforsamling eller 1/4 af andelshaverne ved at benytte en ekstraordinær generalforsamling til at stille forslag, der ikke er på dagsordenen.
Nye forslag kan der ikke lovligt stemmes om på en ekstraordinær generalforsamling, medmindre alle andelshavere er til stede og enige om, at forslaget skal til afstemning. Det er ikke tilstrækkelig, at et flertal mener, at det er i orden bindende at stemme om et nyt forslag. Generalforsamlingen kan beslutte, at der skal indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor nye forslag er på dagsordenen.
ABF prøver hele tiden at forbedre deres standard-vedtægter, således at misforståelser hos ikke-jurister kan undgås.
ABF har af samme grund ændret formulering på netop punktet om retten til at stille forslag, så der nu udtrykkelig står i deres standardvedtægt, at der ikke kan stilles nye forslag på en ekstraordinær generalforsamling.
—————-
Ved ordinære generalforsamling er der i vedtægterne et krav om, at alle skal have mulighed for at stille forslag, og når man sender indkaldelse ud, fremgår det tydeligt af indkaldelsen, at der kan indsendes forslag. Alle er dermed forberedt på, at man få dage før generalforsamlingen kan få besked om, at der kommer noget nyt på dagsordenen.
—————-
På en ekstraordinær generalforsamling er det derimod kun det forslag, der er nævnt i indkaldelsen, der kan behandles. Et “Eventuelt” har af samme grund ingen berettigelse på en ekstraordinær generalforsamling. Her behandles kun nøjagtig den sag, som er varslet på dagsordenen.