DOMIBUS > Articles by: Dorete Pedersen

Forfatter: Dorete Pedersen

Isafjordsgade 5, 2. tv., 2300 København S. – 94 kvm – j.nr. 490-275 – åbent hus tirsdag, den 2.6.2020 kl. 15-17 og onsdag, den 3.6.2020 kl. 11-12

Ovennævnte andelsbolig er til salg med overtagelse 15.7.2020. Ved åbent hus er der kun adgang for besigtigelse, hvis man har et ventelistenummer.


Hvis du efter besigtigelsen, vil afgive tilbud om at købe lejligheden, skal du udfylde  denne blanket. 

Hvis du har spørgsmål, som du ikke får svar på ved besigtigelsen, skal du stille disse spørgsmål i tilbudsblanketten.


Fristen for at afgive tilbud udløber på den 11.6.2020 kl. 13:00

Egilsgade 24, 4.th. – 60 kvm – j.nr. 490-21-3 – åbent hus AFLYST. Er du interesseret i at besigtige lejligheden på søndag den 15. marts eller senere skal du udfylde blanketten.

Ovennævnte lejlighed er til salg med overtagelse 15. april 2020.

Hvis du er interesseret i at besigtige lejligheden, skal du senest søndag kl. 10.00 udfylde en blanket via dette link om interesse i at besigtige.

 

Fristen for at afgive tilbud udløber på den 5. hverdag efter du har besigtiget lejligheden. Du afgiver tilbud via dette link til at afgive tilbud.

 

Pris og vilkår m.m. fremgår af udkast til overdragelsesaftale, nøgleoplysningsskema, vurderingsrapporter.

 

Egilsgade 34, 2. th. – 60 kvm – j.nr. 490-73-10- åbent hus søndag, den 1. marts 2020 kl. 13-14

Ovennævnte lejlighed er til salg med overtagelse 1. april 2020. Ved åbent hus er der kun adgang for besigtigelse, hvis man har et ventelistenummer.

Hvis du efter besigtigelsen, vil afgive tilbud om at købe lejligheden, skal du udfylde en blanket via dette link


Fristen for at afgive tilbud udløber på den 5. hverdag efter besigtigelsen kl. 14.


Pris og vilkår m.m. fremgår af udkast til overdragelsesaftale, nøgleoplysningsskema, vurderingsrapporter mm.