DOMIBUS > Articles by: Claus Clausen

Forfatter: Claus Clausen

Gebyr for at være på venteliste i A/B Saga G

Alle nuværende andelshavere opkræves månedsvis sammen med boligafgiften. Opkræves man ikke, så skriv en mail til mig (cc@domibus.dk), så jeg kan få rettet.

Alle på den eksterne venteliste vil blive opkrævet 1. juli 2022 eller snarest derefter.

Lejligheder til salg opslås på https://www.domibus.dk/koebsalg-saga/ og koden er fra og med d.d. på ny:  490

Jeg gør opmærksom på, at man ikke nødvendigvis er på den eksterne venteliste, fordi man modtager beskeder om ledige lejligheder. Man kan være slettet, hvis man ikke har betalt gebyret i 2021. Opkrævninger af gebyr udsendes som nævnt ovenfor 1. juli eller snarest derefter, og hvis man ikke modtager en opkrævning, og hvis man mener, at man betalte rettidigt i 2021, skal man sende dokumentation for betaling til mig, cc@domibus.dk, idet man ved særlige omstændigheder kan genoptages på listen.

God sommer til alle.

Gunløgsgade 23, 1. th.– 60 kvm – j.nr. 490-151 – åbent hus den 3. juli 2022 kl. 13-14

Ovennævnte lejlighed er til salg. Ved åbent hus er der kun adgang for besigtigelse, hvis man har et eksternt eller internt ventelistenummer. Man har også adgang, hvis man er nabo, der evt. vil købe til sammenlægning.
Hvis du efter besigtigelsen, vil afgive tilbud om at købe lejligheden, skal du udfylde denne BLANKET.
Salgsvilkår fremgår af aftale og oplysningsskema i sammenhæng med el- og vvs-attest.

Egilsgade 24, 3. th.- 490-19-6– 60 kvm – j.nr. 490-19

Ovennævnte lejlighed er til salg., og der har været sendt mails ud til alle, der har anmodet om besked om ledige lejligheder. Følgende har meldt interesse for at købe:
490-1004-79
490-1005-27
490-1008-87
490-1012-19
490-1013-01
490-1013-21
490-1013-26
Da lejligheden ikke har været annonceret på hjemmesiden, og da dette efter foreningens vedtægter er det afgørende, gives der herved mulighed for at alle på foreningens ventelister kan meddele, at de gerne vil købe. Frist for at melde ønske om at købe udløber 2. juli kl. 18.45.
Hvis du ønsker at  afgive tilbud om at købe lejligheden, skal du udfylde denne BLANKET.
Salgsvilkår fremgår af aftale og oplysningsskema i sammenhæng med el- og vvs-attest.
Vurderingsrapport
Elsyn
VVSsyn

Gunløgsgade 23, 3. tv.– 60 kvm – j.nr. 490-156 – åbent hus den 3. juli 2022 kl. 13-14

Ovennævnte lejlighed er til salg. Ved åbent hus er der kun adgang for besigtigelse, hvis man har et eksternt eller internt ventelistenummer. Man har også adgang, hvis man er nabo, der evt. vil købe til sammenlægning.
Hvis du efter besigtigelsen, vil afgive tilbud om at købe lejligheden, skal du udfylde denne BLANKET.
Salgsvilkår fremgår af aftale og oplysningsskema i sammenhæng med el- og vvs-attest.

Renten fortsætter med at stige

Hermed opdaterede ydelsesprocenter mv. for uge 25 fra Danske Bank.

Til orientering har Realkredit Danmark i sidste uge oplyst, at der åbnes et nyt 5%-lån 30 år med og uden afdrag.

Nederst er link til podcast fra d. 17. juni 2022 med en kort økonomisk update.

Fondskode Fastkursaftaler pr: 29/07/2022 Kurs:
462365 4,0% Kontantlån 30 år 95,41
462322 3,0% Kontantlån 20 år 92,27
462276 1,5% kontantlån 15 år 2038 87,40
462268 1,0% Kontantlån 10 år 91,24
462373 4,0% Obligationslån afdragsfrit 10 år 94,21
462314 3,0% Flexlife uden afdrag 30 år 85,43
462330 4,0% Flexlife uden afdrag 30 år 91,67
Fondskode Kurser 20/06/2022 Kurs: Ydelsesprocent pr. kr. 1.000.000,00 %
462365 4,0% Kontantlån 30 år 95,95 4,0% Kontantlån 30 år 6,541
462322 3,0% Kontantlån 20 år 92,70 3,0% Kontantlån 20 år 7,751
462276 1,5% kontantlån 15 år 2038 87,68 1,5% kontantlån 15 år 2038 8,455
462268 1,0% Kontantlån 10 år 91,47 1,0% Kontantlån 10 år 11,489
462373 4,0% Obligationslån afdragsfrit 10 år 94,75 4,0% Obligationslån afdragsfrit 10 år 4,802
462314 3,0% Flexlife uden afdrag 30 år 85,85 3,0% Flexlife uden afdrag 30 år 4,135
462330 4,0% Flexlife uden afdrag 30 år 92,20 4,0% Flexlife uden afdrag 30 år 4,935

Danske Bank – En rentestigning af de helt store – podcast 17. juni 2022

 

I USA blev renten sat op med hele trekvart procentpoint, og det har skubbet til den i forvejen store usikkerhed på markederne. Masser af andre centralbanker er i vildrede og pilene peger noget i forskellige retninger, men det store billede er, at det kommer til at koste os en del at få inflationen under kontrol igen.

Markedspladsen – ugens vigtigste nyheder fra dansk og international økonomi

Lyt i Apple Podcasts: https://podcasts.apple.com/dk/podcast/danske-bank-en-rentestigning-af-de-helt-store/id1196782294?i=1000566798188&l=da

Egilsgade 24, 3. th.– j.nr. 490-19-6 – åbent hus den 19. juni kl. 13-14

Ovennævnte lejlighed er til salg. Ved åbent hus er der kun adgang for besigtigelse, hvis man har et eksternt eller internt ventelistenummer. Man har også adgang, hvis man er nabo, der evt. vil købe til sammenlægning.
Hvis du efter besigtigelsen, vil afgive tilbud om at købe lejligheden, skal du udfylde denne BLANKET.
Salgsvilkår fremgår af aftale og oplysningsskema i sammenhæng med vurderingsrapport, el- og vvs-attest.

Salg af Jydeholmen 21, 2.tv.., j.nr. 54-5-3.

Bydende var følgende eksterne:

2237
2303
2357
Der laves nu aftale til nr. 2237
Ovenstående lejlighed er til salg. Alle vilkår fremgår af overdragelsesaftale, nøgletalsskema og vurderingsrapport. Overtagelsesdag kan blive udskudt, hvis aftale ikke kan udarbejdes mindst 1 måned før overtagelsesdagen.
Der vil være besigtigelse den 5. juni 2022 kl. 13-14.
Hvis man ønsker at købe lejligheden, skal denne blanket om køb af lejlighed udfyldes. Frist for at melde interesse for at købe er 5 hverdage efter besigtigelse kl. 14.
Ventelistenummer kan du finde link til her: https://www.domibus.dk/venteliste/ koden er 55domibus

Salg af Frederiksvej 66, 4. th., j.nr. 53-19-4.

————
Rettidigt bydende var:
Nabo til sammenlægning
3 interne:
2075
2135
2191
og 2 eksterne:
2368
2364
Lejlighed tilbydes nu købt af nabo til sammenlægning.
————-
Ovenstående lejlighed er til salg. Alle vilkår fremgår af overdragelsesaftale, nøgletalsskema og vurderingsrapport. Overtagelsesdag kan blive udskudt, hvis aftale ikke kan udarbejdes mindst 1 måned før overtagelsesdagen.
Der vil være besigtigelse den 29. maj 2022 kl. 13-14.
Hvis man ønsker at købe lejligheden, skal denne blanket om køb af lejlighed udfyldes. Frist for at melde interesse for at købe er 5 hverdage efter besigtigelse kl. 14.
Ventelistenummer kan du finde link til her: https://www.domibus.dk/venteliste/ koden er 55domibus
Med venlig hilsen
CLAUS CLAUSEN, adv. (L)
Frederiksholms Kanal 20
1220 København K
Cvr.nr. 44 61 84 19

Telefon 33 17 74 50 – Direkte
Telefon 33 32 83 66 – (kl. 10-12)
E-mail cc@domibus.dk

 

Salg af Langelandsvej 18, 4. th. – 62 kvm. – j.nr. 52-68 overtagelse 1. juni 2022

Prisen for andelen med brugsretten til lejligheden =  kr. 17.410,22 x 77 = kr. 1.340.586,94.
Boligafgift andrager 2.595,71 + varme ca. 600.
Resultatet af bydende er:
2135
2333
2205
2281
2237
2237
2303
0001-SAMMENLÆGNING – 2082
Fortrinsret har andelshaver, der har budt på lejligheden og anmodet om sammenlægning (der er også fortrinsret alene i h.t. anciennitetsnummer). Aftale vil snarest muligt blive udarbejdet og lagt til underskrift. Hvis fortrinsberettiget fortryder eller ikke underskriver rettidigt, vil den næstbedste blive kontaktet for underskrift af aftale.

Salg af Langelandsvej 14, 1.tv. – 124 kvm. – j.nr. 52-41 overtagelse 1. august 2022.

Prisen for andelen med brugsretten til lejligheden =  kr. 34.820,44 x 77 = kr. 2.681.173,88. Til beløbet skal lægges forbedringer i h.t. vurderingsrapport kr. 185.087.

Frist for at meddele købstilbud var 5 hverdage efter besigtigelse. Ved en fejl har fristen tidligere været oplyst til den 13. maj 2022 kl. 14.00, men det var Store Bededag. Fristen udløb derfor den 16. maj. kl. 14.
Interesserede i at købe lejligheden var følgende anciennitetsnumre:
1399
2087
2042
2125
2135
2132
2002
2065
2072
2125
1866
2075
2368
2191

Fortrinsret har andelshavere med laveste anciennitetsnummer. Laveste nummer er 1399, som er andelshaver, og lejligheden vil først blive tilbudt person med dette nummer, herefter andelshaver med nummer 1866 og så fremdeles.

Ændret procedure for salg af lejligheder i A/B Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem.

Kære alle der er interesseret i at købe en lejlighed i en af A/B Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjems ejendomme.

Det med at begrænse antallet til at besigtige kom sig af corona, og fordi jeg modtog oplysning om, at der ved nogle af de første salg efter den nye metode mødte interesserede op til besigtigelse, som nærmest regnede med, at de ville blive berettiget til at købe, selv om de efter anciennitetsnummer var nogle af de sidste, der havde fortrinsret. Det var synd for dem og spild af deres og sælgers tid.

 

Det forsinker og er besværligt og kan give anledning til misforståelser med krav om at melde sig til besigtigelse.

 

 

Fremadrettet vil der derfor være åbent hus for alle, medmindre sælger specifikt bestiller tilmelding OG accepterer de forsinkelser og andre udfordringer og omkostninger i salgsprocessen, som er en naturlig konsekvens af, at interesserede skal tilmelde sig.

 

 

Sælgere vil fremadrettet blive opfordret til at lave en virtuel fremvisning, hvis de gerne vil have, at kun dem med seriøs interesse i at købe møder op. Virtuel fremvisning kan med fordel vise indretningen af lejligheden og særligt udseende af badeværelse og køkken. Også lejlighedens placering i forhold til nord, syd, øst og vest kan med fordel vises.

 

 

Ligeledes vil der fortsat være oplysning om, hvem der har budt på en tidligere solgt lejlighed, så dem med et højt nummer venter med at møde til besigtigelse, indtil der begynder at være en realistisk mulighed for at blive fortrinsberettiget til at købe.

 

Jeg har foreslået, at der indføres en regel om, at den fortrinsberettigede til en lejlighed, har ret til en ekstra besigtigelse inden endelig underskrift mod betaling af et gebyr til sælger på kr. 500,00, der kun betales, hvis man alligevel ikke ønsker at købe. DETTE FORSLAG ER ENDNU IKKE VEDTAGET, SÅ INDTIL VIDERE MÅ MAN MØDE OP TIL BESIGTIGELSE DEN ANNONCEREDE DAG. DET ER IKKE MULIGT AT KØBE EN LEJLIGHED UBESET, DA LEJLIGHEDEN NETOP KØBES “SOM BESET”.

Salg af Frederiksvej 68, 2.tv., j.nr. 53-24-2 – 126 kvm.

Rettidigt bydende var andelshavere med følgende numre:
1989
2042
2065
2075
2125
2132
2135
2172
Der vil være besigtigelse den 22. maj 2022 kl. 13-14 for de personer fra anciennitetslisten som har anmodet herom og hvis der ikke er for mange, der har anmodet om besigtigelse.
Hvis man ønsker at købe lejligheden, skal denne blanket om køb af lejlighed udfyldes. Frist for at melde interesse for at købe er den 27. maj 2022, kl. 14. Alle vilkår fremgår af overdragelsesaftale, nøgletalsskema og vurderingsrapport. Overtagelsesdag kan blive udskudt, hvis der pga. nye besigtigelser ikke kan laves en aftale senest 14 dage før overtagelsesdagen.
Ventelistenummer kan du finde link til her: https://www.domibus.dk/venteliste/ koden er 55domibus
Der er ikke udført el- og vvs-syn.

Salg af Jydeholmen 21, 3.tv. 124 kvm. – j.nr. 54-7 – overtagelse 15. juli 2022

Bydende anciennitetsnumre:

1602
2075
2311
2312
1602 + 2075 har meldt fra. Der udarbejdes nu aftale til 2311 og 2312 der har angivet ønske om at købe sammen.
Prisen for andelen med brugsretten til lejligheden er kr. 2.403.298,00 + forbedringer kr. 184.054,00
Boligafgift andrager 6.361,46 + varme 1.310,00 + Altantillæg kr. 400,00 + YouSee kr. 314,20 (kan afmeldes).

Der vil være besigtigelse for indbudte den 15. maj 2022 kl. 13-14. Efter  besigtigelse er der 5 hverdage til at meddele, hvis man ønsker at købe.

Ventelistenummer kan du finde link til her: https://www.domibus.dk/venteliste/ koden er 55domibus
Med venlig hilsen
CLAUS CLAUSEN, adv. (L)
Frederiksholms Kanal 20
1220 København K
Cvr.nr. 44 61 84 19

Telefon 33 17 74 50 – Direkte
Telefon 33 32 83 66 – (kl. 10-12)
E-mail cc@domibus.dk

 

Hvordan kommer jeg på foreningens ventelister?

Hvis du er andelshaver, kan du komme på foreningens interne venteliste. Send en e-mail til 490@domibus.dk. Oplys hvor du bor, og at du gerne vil på listen. Gebyr vil blive opkrævet månedsvis.

Hvis du ikke er andelshaver, kan du komme på foreningens eksterne venteliste. Det koster kr. 250 at komme på listen. Du vil hvert år i juli eller august på ny blive opkrævet gebyr, p.t. kr. 250 for perioden 1. juli til 30. juni, så hvis du vil undgå at komme til at betale 250 kr. to gange i løbet af kort tid, skal du først indbetale efter 1. juli.

Når man har indbetalt, har man fortrinsret til lejligheder forud for andre, der ikke er på foreningens venteliste. Det gælder dog tidligst lejligheder, der udbydes 14 dage efter indbetaling. Man kan således ikke “købe” sig til en bedre placering på en lejlighed, der allerede er annonceret til salg.

Indbetaling skal ske til registrerings- og kontonummer 8117 0003917635 og skriv: Venteliste og et tal større end 300 og mindre en 1000.  Send herefter en e-mail til venteliste@sagag.info. Oplys det tal, du har skrevet ved overførslen samt dit navn og telefonnummer. Du vil i løbet af ca. 14 dage modtage en e-mail med kvittering for betaling samt dit ventelistenummer, som du skal oplyse, hvis du vil byde på en lejlighed.

Placering på ventelisten er personlig og kan ikke overdrages.

Det er et krav, at man SKAL flytte ind i lejligheden OG benytte denne til helårsbeboelse for sig og sin husstand. Det betyder for det første, at man ikke kan købe lejligheden og overlade lejligheden til en anden uden selv at bo i lejligheden. Og det betyder for det andet, at en anden ikke kan købe lejligheden sammen med dig, medmindre den pågældende er en del af din husstand og har været det det seneste år. Omgåelse af reglerne vil være, hvis du f.eks. køber lejligheden sammen med dit barn, som du har boet sammen med, uden at det er din hensigt at flytte ind i lejligheden og benytte denne som helårsbeboelse for dig selv og din husstand. Omgåelse vil kunne medføre eksklusion af foreningen og/eller dobbelt boligafgift, hvis brugsretten til lejligheden er blevet overladt til en person uden godkendelse af bestyrelsen.

Salg af Frederiksvej 70, st.th. – 54 kvm. – j.nr. 53-31 – overtagelse 15. juni 2022.

De rettidigt bydende var:

2205
2303
2303
2357
2364
Aftale lægges nu til underskrift af personen med anciennitetsnummer 2205.

Der var adgang til besigtigelse den 22. maj 2022, kl. 11-12 for alle der havde tilkendegivet interesse.

Interesse for at købe kan udfyldes via denne blanket. Frist for at udfylde udløber 5 hverdage efter besigtigelse kl. 12.

Fastholdte vurderinger “skal” fortsat vælges.

Er man så heldig at bo i en andelsboligforening, der har en gyldig såkaldt fastholdt vurdering fra 2020, er anbefaling fra DOMIBUS, at man ikke lader sig friste af at anvende en nyere valuarvurdering.

Vurderinger fra før krigen i Ukraine viser fortsatte store stigninger. Hvis man her og nu er interesseret i at sælge sin andel, vil man derfor naturligvis være interesseret i, at den maksimalt lovlige værdi sættes op. Står man ikke for at sælge i år men måske først om nogle år, bør man derimod vælge den fatsholdte vurdering.

Krigen i Ukraine har betydet, at renten og inflationen er steget, og at der er en historisk stor usikkerhed med hensyn til, hvor renten og inflationen vil være når krigen, om nogle år er afsluttet.

Når renten og inflationen stiger, stiger afkastkravet for en investor. Afkastkravet har en dramatisk betydning for værdien af foreningens ejendom.

I “ordentlige” valuarvurderinger kan man læse, hvor meget det betyder, hvis afkastkravet stiger, og hvis man f.eks. ser på, hvad det vil betyde for andelenes lovlige værdi, hvis afkastkravet stiger med 2 %, vil andelenes værdi falde dramatisk i forhold til valuarvurderinger indhentet de seneste mange år.

Læs også artikel fra Berlingske Tidende.

DOMIBUS – velkommen

Tak for din tilmelding til at modtage e-mails fra DOMIBUS, når der er nyheder.

Med venlig hilsen
DOMIBUS, adv. Claus Clausen

Tilmeldt til DOMIBUS e-mails ved en fejl? Klik her for at afmelde.

DOMIBUS – Venligst bekræft din tilmelding.

Vi har modtaget en tilmelding fra din e-mail-adresse. Venligst bekræft ved at klikke her.

Du skal herefter gerne modtage kvittering: “Du er tilmeldt”

Hvis du har problemer, kan du kopiere følgende link til din browser :
https://www.domibus.dk/?es=optin&hash=eyJtZXNzYWdlX2lkIjowLCJjYW1wYWlnbl9pZCI6MCwiY29udGFjdF9pZCI6IjI3MDEiLCJlbWFpbCI6ImVnZW1hcmNsYXVzZW5AZ21haWwuY29tIiwiZ3VpZCI6InVhZW9reS1hcXJmamMtaXd6aGNyLXdrZXZvcy1meG5icmsiLCJsaXN0X2lkcyI6WyIyMSJdLCJhY3Rpb24iOiJzdWJzY3JpYmUifQ

DOMIBUS
v/ Claus Clausen

Egilsgade 30, st. th. j.nr. 490-47 åbent hus den 23. januar kl. 13-14

Hvis du efter besigtigelsen, vil afgive tilbud om at købe lejligheden, skal du udfylde denne BLANKET. Frist for at melde interesse udløber 5 hverdage efter åbent hus og på samme klokkeslæt som åbent hus sluttede.
Frist for at afgive tilbud er udløbet. Bydende var (der er ekstraordinært oplyst opskrivningsdatoer for “vinder” og nogle yderligere for at illustrere hvem der byder):
490-1002-70 Opskrevet 22-10-2015
490-1006-15 Opskrevet 23-10-2017
490-1006-22
490-1006-39
490-1006-82
490-1006-85
490-1007-11
490-1008-18
490-1008-87
490-1008-87
490-1009-13
490-1010-54
490-1011-49
490-1012-73 Opskrevet 12-11-2021
Ej nummer endnu Opskrevet 21-1-2022

Til salg: Frederiksvej 66, 1.th. – Åbent hus den 12. december 2021, kl. 13-14. J.nr. 53-13-3.

Følgende medlemsnumre har budt. En enkelt har angivet, at pågældende køber til sammenlægning, men pågældendes adresse synes ikke at give grundlag for at fastslå, at denne oplysning har været korrekt oplyst. Interne har fortrinsret forud for eksterne. Laveste nummer er 1561, som er en intern. 1561 er derfor umiddelbart min konklusion til at være den fortrinsberettigede til at købe lejligheden. Alle, der har budt på lejligheden. har modtaget besked om nærværende opdatering, og medmindre jeg modtager indsigelser omgående, vil aftale om salg blive udarbejdet til medlem nummer 1561. Pågældendes lejlighed kommer så til salg næste år.

2329
2328
2372
2132
2375
2065
2205
2373
2196
1561
2368

A/B Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem – spørgsmål og svar. Såkaldt “Ønskeprotokol” er ikke-gældende.

Du er noteret på foreningens anciennitetsliste.
Du skulle gerne allerede have modtaget besked om en ledig lejlighed på Howitzvej, herunder at du kan læse nærmere på https://www.domibus.dk/ab-fa/ og at din kode til siden er 55domibus
Hvis du ikke har modtaget besked, så tjek din spam-bakke. Hvis min besked er der, så skal du på den ene eller anden måde få mig godkendt til at mail fra mig kan havne direkte i din almindelige indbakke. Hvordan du skal gøre det, ved jeg ikke. Tal med din udbyder.
Der er modtaget en del spørgsmål i anledning af udsendte mails.
Der er et par fakta, du skal være opmærksom på, som jeg lister op her, og som forhåbentlig besvarer mange spørgsmål.
 1. Hvis du ikke ønsker at være aktivt søgende, kan du i de “normale” notifikationer fra mig 
   (herunder denne)   klikke på et link nederst i mailen, hvor du kan afmelde dig fra at modtage notifikationer.
 2. Der er 2 databaser med mail-adresser: den ene database styrer hvem, der rent faktisk er på anciennitetslisten, mens den anden indeholder dem, der ønsker at modtage besked om ledige lejligheder
 3. Alle på anciennitetslisten er automatisk tilmeldt til at modtage besked om ledige lejligheder, men man kan som skrevet ovenfor afmelde notifikationer, og så slettes man fra den database
 4. Alle på anciennitetslisten modtager opkrævning af det årlige gebyr for at være skrevet op, uanset om man har afmeldt sig notifikationer om ledige lejligheder
 5. På et tidspunkt i nærmeste fremtid bliver det muligt via https://www.domibus.dk/ab-fa/ at tilmelde hvem som helst til at modtage besked om ledige lejligheder, hvilket bl.a. er for at de mindre stærke i IT kan få familiemedlem, ven eller veninde til at holde øje med om den ønskede lejlighed, man søger, kommer til salg.
 6. Hvis du får en ny mailadresse, så send besked til mig cc@domibus.dk og få en kvittering fra mig, om at jeg har registreret din nye adresse. De adresser der registreres via netsiden https://www.domibus.dk/ab-fa/ benyttes ikke til opkrævninger af gebyr, og betales gebyr ikke rettidigt + rykker, slettes man af anciennitetslisten, og selv om du modtager besked om ledige lejligheder kan du således udmærket være slettet. Så send besked til mig om ny mail-adresse.
 7. Hvis du sælger din lejlighed, og hvis du gerne stadig vil være på anciennitetslisten, så skal du huske at give besked herom. Husk at være opmærksom på, om du modtager opkrævning.Modtager du ikke opkrævning, er du slettet af anciennitetslisten, men hvis du giver besked rimelig hurtigt om, at der er tale om en fejl, kan du beholde dit nummer.
 8. Hvis du ikke modtager opkrævning hvert år i april eller maj på det årlige gebyr, er du blevet smidt af anciennitetslisten, og du skal så rette henvendelse til mig, hvis du mener, der er tale om en fejl. Andelshavere betaler ikke gebyr, så andelshavere modtager ikke opkrævning, og skal derfor heller ikke rette henvendelse til mig, selv om man ikke modtager en opkrævning.
 9. Det er ikke muligt at få bestyrelsen eller administrationen til at holde øje med, om der kommer en lejlighed, man er interesseret i. Såkaldt “Ønskeprotokol” er således nu erstattet af en elektronisk ønskeliste, dvs. at hvis man ønsker en ledig lejlighed, skal man byde ind med interesse via den blanket, som der vil være link til i hver annonce om ledig lejlighed på https://www.domibus.dk/ab-fa/.
 10. Du skal IKKE give besked om alle de lejligheder, som du ikke er interesseret i. Du skal deltage i åbent hus og udfylde blanket efterfølgende, hvis du er interesseret i en lejlighed til salg.
 11. Vi kan ikke svare på spørgsmål, f.eks.om, hvornår det bliver din tur til at komme i betragtning til en lejlighed, om en lejlighed har forsatsvinduer, blandingsbatterier med termostat, badeværelse med vindue osv., osv. Mød op til åbent hus og få svar på dine spørgsmål. Vi vil opfordre sælgere til at oplyse nogle fakta om lejligheden, så du slipper for at møde op, hvis du f.eks. leder efter en lejlighed med 3 værelser og den udbudte lejlighed kun har 1 værelse selv om noget andet måske fremgår af offentlige registre.
Teaser: Lejlighed Frederiksvej 66, 1. th. skal snart sælges.
Da ønskeprotokollen er nedlagt og erstattet med mails til alle, vil der her nu og i resten af 2021 blive sendt flere kontrol-mails ud. Der vil blive sendt mails ud den 1/12 kl. 12.00 og den 15/12 kl. 12.00. Det er mails, hvor man kan tjekke, at mails fra mig ikke havner i uønsket post / Spam, så man kan gøre noget ved det.
Der vil den 15/11 kl. 12.00 blive sendt mail ud til alle, som skal betale gebyr. Modtager man ikke denne mail i indbakke, så tjek spam- og uønsket-post-mappe. Man skal betale gebyr, hvis man er på anciennitetsliste og ikke er andelshaver. Man slettes fra anciennitetslisten, hvis man ikke betaler gebyr. Der sendes kun opkrævning og rykker pr. mail. 
Med venlig hilsen
CLAUS CLAUSEN, adv. (L)
Frederiksholms Kanal 20
1220 København K
Cvr.nr. 44 61 84 19

Telefon 33 17 74 50 – Direkte
Telefon 33 32 83 66 – (kl. 10-12)
E-mail cc@domibus.dk

Til salg: Howitzvej 22B, 3. th. – Åbent hus den 28. november 2021, kl. 13-14. J.nr. 51-27-3

Der er rettidigt modtaget interesse for at købe fra følgende anciennitetsnumre:
2349
2246
2379
2375
2283
2364
1258
2362
2349
2340
2359
2359
9999-ej-nummer
Der ses ikke interesse fra andelshavere. Laveste nummer er 1258, som til gengæld i bemærkninger angiver udfordringer med at overtage og flytte ind. Der forsøges salg i rækkefølge, dvs. laveste nummer først. Andelshavere går forud for eksterne og sammenlægning går forud for interne. Man mister sit nummer og får et nyt bagest i køen, hvis man siger nej tak efter at papirer er udarbejdet. Pga. 1258´s bemærkninger spørger jeg 1258 inden udarbejdelse af papirer. Næstlaveste er 2246, der vil modtage papirer til underskrift, hvis 1258 springer fra.

Gunløgsgade 29, 4. th. – åbent hus 17. oktober 2021 kl. 13-14

Følgende har budt på lejligheden:
Intern 11-03-2021
490-1001-01
490-1008-87
490-1006-85
490-1009-28
490-1006-15
490-1005-42
490-1003-56
490-1010-54
490-1007-22
490-1006-32
490-1006-22
490-1012-16
490-1008-18
490-1009-66
490-1011-49
490-1008-80
490-1005-89
490-1005-33
490-1009-81
490-1004-83
490-1011-82
Lejligheden forsøges først solgt til den interne og herefter til pågældende fra den eksterne venteliste med laveste nummer.