Ændret procedure for salg af lejligheder i A/B Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem.

Kære alle der er interesseret i at købe en lejlighed i en af A/B Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjems ejendomme.

Det med at begrænse antallet til at besigtige kom sig af corona, og fordi jeg modtog oplysning om, at der ved nogle af de første salg efter den nye metode mødte interesserede op til besigtigelse, som nærmest regnede med, at de ville blive berettiget til at købe, selv om de efter anciennitetsnummer var nogle af de sidste, der havde fortrinsret. Det var synd for dem og spild af deres og sælgers tid.

 

Det forsinker og er besværligt og kan give anledning til misforståelser med krav om at melde sig til besigtigelse.

 

 

Fremadrettet vil der derfor være åbent hus for alle, medmindre sælger specifikt bestiller tilmelding OG accepterer de forsinkelser og andre udfordringer og omkostninger i salgsprocessen, som er en naturlig konsekvens af, at interesserede skal tilmelde sig.

 

 

Sælgere vil fremadrettet blive opfordret til at lave en virtuel fremvisning, hvis de gerne vil have, at kun dem med seriøs interesse i at købe møder op. Virtuel fremvisning kan med fordel vise indretningen af lejligheden og særligt udseende af badeværelse og køkken. Også lejlighedens placering i forhold til nord, syd, øst og vest kan med fordel vises.

 

 

Ligeledes vil der fortsat være oplysning om, hvem der har budt på en tidligere solgt lejlighed, så dem med et højt nummer venter med at møde til besigtigelse, indtil der begynder at være en realistisk mulighed for at blive fortrinsberettiget til at købe.

 

Jeg har foreslået, at der indføres en regel om, at den fortrinsberettigede til en lejlighed, har ret til en ekstra besigtigelse inden endelig underskrift mod betaling af et gebyr til sælger på kr. 500,00, der kun betales, hvis man alligevel ikke ønsker at købe. DETTE FORSLAG ER ENDNU IKKE VEDTAGET, SÅ INDTIL VIDERE MÅ MAN MØDE OP TIL BESIGTIGELSE DEN ANNONCEREDE DAG. DET ER IKKE MULIGT AT KØBE EN LEJLIGHED UBESET, DA LEJLIGHEDEN NETOP KØBES “SOM BESET”.