Forening: Køb/salg

Link til salgsblanket.

Modtag e-mail, når der er meddelelse om lejlighed, der er sat til salg eller om resultatet af bud på lejlighed, der har været sat til salg:

Loading
Bemærk at visse mail-udbydere, herunder hotmail har tendens til at anse beskeder om ledige lejligheder for spam, og hvis det er tilfældet for dig så tal med hotmail om, hvordan du kan whiteliste mails fra mig til aldrig at ende i din spam-bakke. 
 

HUSK AT SENDE OPLYSNING OM NY MAIL-ADRESSE TIL VENTELISTE@SAGAG.INFO. NY MAIL-ADRESSE REGISTRERES  IKKE BLOT FORDI DU TILMELDER DIG MED ADRESSEN PÅ DENNE SIDE. 

GEBYR FOR 1. JULI 2022 – 30. JUNI 2023 UDSENDES 1. JULI ELLER SNAREST DEREFTER,

Lejligheder til salg:

Gebyr for at være på venteliste i A/B Saga G

Alle nuværende andelshavere opkræves månedsvis sammen med boligafgiften. Opkræves man ikke, så skriv en mail til mig (cc@domibus.dk), så jeg kan få rettet. Alle på den eksterne venteliste vil blive opkrævet 1. juli 2022 eller snarest derefter. Lejligheder til salg opslås på https://www.domibus.dk/koebsalg-saga/ og koden er fra og med d.d. på ny:  490 Jeg gør …

To lejligheder til salg med åbent hus den 3. juli 2022 kl. 13-14

Se særskilte annoncer.

Gunløgsgade 23, 1. th.– 60 kvm – j.nr. 490-151 – åbent hus den 3. juli 2022 kl. 13-14

Ovennævnte lejlighed er til salg. Ved åbent hus er der kun adgang for besigtigelse, hvis man har et eksternt eller internt ventelistenummer. Man har også adgang, hvis man er nabo, der evt. vil købe til sammenlægning. Hvis du efter besigtigelsen, vil afgive tilbud om at købe lejligheden, skal du udfylde denne BLANKET. Salgsvilkår fremgår af aftale …

Egilsgade 24, 3. th.- 490-19-6– 60 kvm – j.nr. 490-19

Ovennævnte lejlighed er til salg., og der har været sendt mails ud til alle, der har anmodet om besked om ledige lejligheder. Følgende har meldt interesse for at købe: 490-1004-79 490-1005-27 490-1008-87 490-1012-19 490-1013-01 490-1013-21 490-1013-26 Da lejligheden ikke har været annonceret på hjemmesiden, og da dette efter foreningens vedtægter er det afgørende, gives der …

Gunløgsgade 23, 3. tv.– 60 kvm – j.nr. 490-156 – åbent hus den 3. juli 2022 kl. 13-14

Ovennævnte lejlighed er til salg. Ved åbent hus er der kun adgang for besigtigelse, hvis man har et eksternt eller internt ventelistenummer. Man har også adgang, hvis man er nabo, der evt. vil købe til sammenlægning. Hvis du efter besigtigelsen, vil afgive tilbud om at købe lejligheden, skal du udfylde denne BLANKET. Salgsvilkår fremgår af aftale …

Gunløgsgade 41, 2. tv.– 60 kvm – j.nr. 490-252 – åbent hus den 29. maj 2022 kl. 13-14

Bydende: 000 Intern: 2021-01-20 000 Intern: 2021-12-08 14.26 490-1000-29 490-1000-29 490-1003-63 490-1005-27 490-1007-57 490-1008-18 490-1008-36 490-1008-68 490-1008-80 490-1008-85 490-1008-87 490-1008-91 490-1009-13 490-1009-39 490-1009-40 490-1012-16 490-1012-47 490-1012-47 490-1013-01 —— Ovennævnte lejlighed er til salg. Ved åbent hus er der kun adgang for besigtigelse, hvis man har et eksternt eller internt ventelistenummer. Man har også adgang, hvis …

Gunløgsgade 35, 2.th.– 60 kvm – j.nr. 490-219 – åbent hus den 1. maj kl. 13-14

Bydende var 490-0151-06-Intern 490-1002-67 490-1003-56 490-1003-63 490-1005-27 490-1007-11 490-1008-85 490-1008-91 490-1010-89 490-1012-16 490-1012-19 490-1013-01 Aftale vil nu blive udarbejdet til den bedst placerede.

Egilsgade 22, 3. th. – 93 kvm – j.nr. 490-8 – åbent hus den 3. april 2022, kl. 13-14

Der var 3 nuværende andelshavere fra den interne venteliste, der bød på lejligheden. Lejligheden vil først blive tilbudt til disse tre og i rækkefølge, således at den der har været længst på ventelisten får tilbudt lejligheden først. Der var følgende eksterne der bød på lejligheden: 490-1004-83 490-1005-49 490-1003-70 490-1013-01 490-1013-04 490-1005-27 490-1012-11 490-1003-70 fra den …

Egilsgade 26, 3. tv. – 60 kvm – j.nr. 490-31 – åbent hus den 13. marts 2022, kl. 13-14

Lejlighed er solgt til nabo til sammenlægning.

Egilsgade 24, st. th. – j.nr. 490-13 – åbent hus den 6. marts kl. 13-14

Bydende: 490-1000-01 490-1012-37 490-1012-52 490-1009-39 490-1009-40 490-1013-01 490-1006-22 490-1008-33 0490-1010-54 490-1006-82 490-1011-19 Køber bliver 490-1006-22

Alle lejligheder skal først tilbydes andelshavere til sammenlægning og personer på foreningens ventelister. Tilbudspligten opfyldes ved, at der afholdes “Åbent hus”. Alle kan besigtige lejlighederne, når der er “åbent hus”. Fristen for at melde interesse for køb af en lejlighed er 5 hverdage efter åbent hus.

Hvordan byder du på en lejlighed? I hver annonce er der link til en tilbudsblanket, der skal udfyldes. VÆR DERFOR OPMÆRKSOM PÅ, AT DER ER INDFØRT EN NY REGEL, OG AT DU MISTER DIT VENTELISTENUMMER, HVIS DU ER PÅ DEN EKSTERNE VENTELISTE OG MELDER INTERESSE FOR EN LEJLIGHED OG ALLIGEVEL IKKE ØNSKER AT KØBE DENNE. DU FÅR GRATIS ET NYT NUMMER, MEN DU KOMMER BAGEST I KØEN.

Administrator giver hurtigst muligt besked til sælger, hvis der har meldt sig interesserede som er enten nabo, der ønsker sammenlægning eller er fra intern- eller ekstern venteliste.  I så fald udarbejdes aftale til den bedst placerede med en kort frist til at underskrive på de udbudte vilkår. Overholdes fristen ikke, sendes aftale til ventelistepersonen med næstbedst anciennitet og så fremdeles, indtil der enten er fundet en køber, der har underskrevet, eller der ikke er flere interesserede, der rettidigt har meldt interesse/underskrevet. Når ovenstående procedure er overstået, sendes besked til sælger om resultatet.

Er der ikke fundet en køber, som enten er nabo eller fra foreningens ventelister, er det herefter sælger, der bestemmer, hvem salg skal ske til.

Hvis der ikke i forbindelse med åbent hus findes en køber, vil kontaktdata til sælger blive offentliggjort, hvis sælger ønsker det, således at interesserede, der ikke deltog i åbent hus, kan kontakte sælger for aftale om besigtigelse. Hvis du ikke er på foreningens ventelister, skal du med andre ord holde øje med netsiden, hvor kontaktdata vil blive offentliggjort, hvis der ikke findes en køber via ventelisterne OG sælger ønsker kontaktdata på nettet.

Sættes prisen væsentligt ned, skal der afholdes nyt åbent hus og gives ny frist til dem på ventelisten.

Klik her for yderligere information, hvis du skal sælge din lejlighed.

Klik her for yderligere information, hvis du skal købe en lejlighed.

Spørgsmål om lejlighedernes indretning m.m. kan vi desværre ikke besvare. Mød op til åbent hus og få syn for sagn. Du kan i  se, hvilke lejligheder, der har altan.